« Mar 7:23 Ewangelia Marka 7:24 Mar 7:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wstawszy ztamtąd szedł do granic Tyrskich i Sydońskich, a wszedszy wdom niechciał aby onim kto wiedział, lecz nie mógł się utaić.
2.WUJEK.1923A wstawszy ztamtąd, odszedł na granice Tyru i Sydonu: a wszedłszy w dom, nie chciał, aby kto wiedział, a zataić się nie mógł.
3.RAKOW.NTA ztamtąd wstawszy odszedł na pogranicza Tyru i Sydonu; i wszedszy w dom, niechciał, aby o nim kto wiedział; lecz nie mógł się zataić.
4.GDAŃSKA.1881A stamtąd wstawszy, poszedł na granice Tyru i Sydonu, a wszedłszy w dom, nie chciał, aby kto wiedział; lecz się utaić nie mógł.
5.GDAŃSKA.2017Odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. A wszedłszy do pewnego domu, nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Nie mógł się jednak ukryć.
6.SZCZEPAŃSKIA powstawszy, udał się stamtąd na kresy Tyru {i Sydonu}. I wstąpiwszy do <pewnego> domu chciał, aby o tem nikt nie wiedział; ale ukryć się nie mógł.
7.GRZYM1936I odszedł stamtąd w okolice Tyru i Sydonu, i wszedł do domu, nie chcąc, żeby o tem kto wiedział: ale nie mógł się ukryć.
8.DĄBR.WUL.1973A powstawszy odszedł stamtąd w okolice Tyru i Sydonu i wszedłszy do domu chciał, aby nikt o tym nie wiedział, lecz ukryć się nie mógł.
9.DĄBR.GR.1961A powstawszy, odszedł stamtąd w okolice Tyru i Sydonu; i wszedłszy do domu chciał, aby nikt o tym nie wiedział, lecz ukryć się nie mógł.
10.TYSIĄCL.WYD5Stamtąd zaś wybrał się i udał w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu.
11.BRYTYJKAI wyruszył stamtąd, i udał się w okolice Tyru. I wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział; nie mógł się jednak ukryć.
12.POZNAŃSKAI odszedł stamtąd w okolice Tyru i Sydonu. Kiedy wszedł do domu, nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział, nie udało się jednak tego ukryć.
13.WARSZ.PRASKAA wyruszywszy stamtąd udał się w granice Tyru i Sydonu. Kiedy zaś wstąpił do pewnego domu, chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie był w stanie się ukryć.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wstał, odszedł stamtąd w granice Tyru oraz Sydonu. I wszedł do domu, lecz nie chciał, aby ktoś o tym wiedział, ale nie mógł się ukryć.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo odejściu stamtąd udał się w okolice Tyru. Wszedł tam do pewnego domu, gdyż nie chciał, by się ktokolwiek o Nim dowiedział. Lecz nie zdołał się ukryć.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy powstał, odszedł stamtąd w granice Tyru i Sydonu; i wszedł do domu, nie chcąc, aby ktoś się o tym dowiedział; lecz nie mógł pozostać w ukryciu.