« Mar 7:28 Ewangelia Marka 7:29 Mar 7:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł jej: Dla tej rzeczy idzi, wyszedł czart zcórki twojej.
2.WUJEK.1923I rzekł jéj: Dla téj mowy idź, wyszedł czart z córki twéj.
3.RAKOW.NTI rzekł jej: Dla tej mowy idźże, wyszedł on czart z córki twej.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do niej: Dla tej mowy idź, wyszedł dyjabeł z córki twojej.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niej: Ze względu na te słowa idź, demon wyszedł z twojej córki.
6.SZCZEPAŃSKIA On jej na to: Dla tych słów idź; szatan opuścił córkę twoją!
7.GRZYM1936I rzekł jej: Dla tego słowa idź; wyszedł szatan z córki twojej.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł jej: Dla takiej mowy idź, szatan opuścił córkę twoją.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł jej: Skoro tak mówisz, idź, szatan opuścił córkę twoją.
10.TYSIĄCL.WYD5On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę.
11.BRYTYJKAI rzekł do niej: Dlatego słowa idź, demon wyszedł z córki twojej.
12.POZNAŃSKAI powiedział jej: - Dla tego, coś rzekła, idź, czart wyszedł z twojej córki.
13.WARSZ.PRASKAI powiedział jej: Dlatego, żeś to powiedziała, idź: zły duch wyszedł z twej córki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jej powiedział: Idź, z powodu twojego słowa demon wyszedł z twej córki.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy jej powiedział: Ze względu na te słowa idź, demon wyszedł z twojej córki.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział do niej: Ze względu na to słowo, idź, demon wyszedł z twojej córki.