« Mar 7:30 Ewangelia Marka 7:31 Mar 7:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zasię wyszedszy zgranic Tyrskich i Sydońskich, przyszedł ku morzu Galileyskiemu, przez pojśrzodek granic Dekapolskich.
2.WUJEK.1923A zaś wyszedłszy z granic Tyru, przyszedł przez Sydon do morza Galilejskiego przez pośrodek granic Dekapolskich.
3.RAKOW.NTA zasię wyszedszy z granic Tyru, i Sydonu, przyszedł do morza Galileyskiego, przez pojśrzodek granic Dziesiąciu miast.
4.GDAŃSKA.1881A wyszedłszy zaś z granic Tyrskich i Sydońskich, przyszedł nad morze Galilejskie, pośrodkiem granic dziesięciu miast.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy znowu opuścił okolice Tyru i Sydonu, przyszedł nad Morze Galilejskie przez środek krainy Dekapolu.
6.SZCZEPAŃSKIPotem opuściwszy znowu krainę Tyru, drogą na Sydon, udał się nad morze Galilejskie, przez krainę Dekapolu.
7.GRZYM1936Odszedł znowu z okolicy Tyru i poszedł przez Sydon w stronę morza galilejskiego przechodząc przez krainę Dekapolu.
8.DĄBR.WUL.1973I znowu wyszedłszy z granic Tyru przez Sydon przyszedł nad Morze Galilejskie poprzez granice Dekapolu.
9.DĄBR.GR.1961I znowu wyszedłszy z granic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, poprzez granice Dekapolu.
10.TYSIĄCL.WYD5Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
11.BRYTYJKAA gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi Dziesięciogrodzia.
12.POZNAŃSKAA kiedy znowu wyszedł z okolic Tyru, przez Sydon przyszedł nad Morze Galilejskie, środkiem Dekapolu.
13.WARSZ.PRASKAA potem, wyszedłszy z granic Tyru, przeszedł Sydon i poprzez środek krainy Dekapolu przybył nad Jezioro Galilejskie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy z powrotem wyszedł z granic Tyru oraz Sydonu, wyruszył ku morzu Galilei przez środek granic Dziesięciogrodu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZnów opuścił okolice Tyru i przyszedł przez Sydon, środkiem Dekapolis, nad Jezioro Galilejskie.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy ponownie odszedł z granic Tyru i Sydonu, przyszedł nad Morze Galilejskie, przechodząc środkiem granic Dziesięciogrodu.