« Mar 7:31 Ewangelia Marka 7:32 Mar 7:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przywiedli mu głucha momotliwego, i prosili go aby nań rękę włożył.
2.WUJEK.1923I przywiedli mu głuchego i niemego a prosili go, aby nań rękę włożył.
3.RAKOW.NTI wiodą mu głucha ledwomownego; a proszą go, aby włożył nań rękę.
4.GDAŃSKA.1881I przywiedli mu głuchego i z ciężkością mówiącego, a prosili go, aby na niego rękę włożył.
5.GDAŃSKA.2017I przyprowadzili do niego głuchego, który miał trudności z mówieniem, i prosili go, aby położył na niego rękę.
6.SZCZEPAŃSKIWtem przyprowadzają mu głuchego niemowę i proszą Go, by włożył nań rękę.
7.GRZYM1936I przyprowadzili mu głuchoniemego, i prosili, żeby włożył nań rękę.
8.DĄBR.WUL.1973I przywiedziono mu głuchego i niemego, prosząc, go, aby włożył nań rękę.
9.DĄBR.GR.1961I oto przywodzą mu głuchego, który ponadto mówił z wysiłkiem, i proszą go, aby włożył na niego rękę.
10.TYSIĄCL.WYD5Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę.
11.BRYTYJKAI przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go, aby położył nań rękę.
12.POZNAŃSKAI przyprowadzają Mu głuchego, który miał bardzo niewyraźną wymowę, i proszą Go, aby położył na niego ręce.
13.WARSZ.PRASKAWtedy przyprowadzono głuchoniemego, prosząc, żeby włożył nań rękę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przyprowadzają mu głuchego, i z trudem mówiącego oraz go proszą, aby nałożył na niego rękę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI oto przyprowadzili Mu głuchoniemego, z prośbą, aby położył na niego rękę.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przyprowadzili do Niego głuchego, który miał trudności z mówieniem, i prosili Go, aby położył na niego rękę.