« Mar 7:33 Ewangelia Marka 7:34 Mar 7:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wejrzawszy wniebo, westchnął i rzekł jemu: Effata, to jest, otwórz się.
2.WUJEK.1923A wejrzawszy w niebo, westchnął i rzekł mu: Effethah! to jest, otwórz się.
3.RAKOW.NTA pojźrzawszy w niebo, westchnął, i mówi mu: Effatha! co jest, otwórz się.
4.GDAŃSKA.1881A wejrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata! to jest, otwórz się.
5.GDAŃSKA.2017A spojrzawszy w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się.
6.SZCZEPAŃSKIi spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł doń: »Effetha«, to jest: »Otwórz się«.
7.GRZYM1936a spoglądając w niebo, westchnął i rzekł: Effeta, to znaczy: otwórz się.
8.DĄBR.WUL.1973i wejrzawszy w niebo westchnął i rzekł do niego: Effetha! To znaczy: Otwórz się.
9.DĄBR.GR.1961i wejrzawszy w niebo westchnął i rzecze do niego: Effetha! to znaczy: Otwórz się.
10.TYSIĄCL.WYD5a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!
11.BRYTYJKAI spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy: Otwórz się!
12.POZNAŃSKAPodniósłszy oczy w niebo westchnął i mówi mu: - Effatha, to znaczy: Otwórz się.
13.WARSZ.PRASKAPotem zaś, spojrzawszy w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effetha – to znaczy: Otwórz się.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spojrzał też w niebo, westchnął i mówi mu: Effatha; to jest: Otwórz się.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITpo czym spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się!
16.TOR.NOWE.PRZ.I spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effata! To znaczy: Otwórz się!