« Mar 7:34 Ewangelia Marka 7:35 Mar 7:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet się otworzyły uszy jego, i rozwiązała się zwiąska języka jego, i mówił prosto.
2.WUJEK.1923I wnet się otworzyły uszy jego, i rozwiązała się związka języka jego, i mówił dobrze.
3.RAKOW.NTI wnet się otworzyły jego słuchy; a rozwiązana jest związka języka jego, i mówił prosto.
4.GDAŃSKA.1881I wnet się otworzyły uszy jego, i rozwiązała się związka języka jego, i wymawiał dobrze.
5.GDAŃSKA.2017Zaraz też otworzyły się jego uszy i rozwiązały się więzy jego języka, i mówił poprawnie.
6.SZCZEPAŃSKII otworzyły się {niezwłocznie} uszy jego, rozwiązały się też więzy języka jego, i mówił należycie.
7.GRZYM1936I zaraz otworzyły mu się uszy i język mu się rozwiązał, i mówił dobrze.
8.DĄBR.WUL.1973I natychmiast otworzyły się uszy jego, i rozwiązały się więzy języka jego, i mówił dobrze.
9.DĄBR.GR.1961I otworzyły się jego uszy, i wnet rozwiązały się więzy jego języka, i mówił dobrze.
10.TYSIĄCL.WYD5Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
11.BRYTYJKAI otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy języka jego, i mówił poprawnie.
12.POZNAŃSKAI zaraz otworzyły się mu uszy i została usuniąta wada języka, i mówił wyraźnie.
13.WARSZ.PRASKA(7:35a) I natychmiast otworzyły się jego uszy i rozwiązały się więzy jego języka, tak że mógł poprawnie mówić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zaraz otworzyły się jego uszy oraz zostało rozwiązane pęto jego języka, zatem mówił poprawnie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI natychmiast otworzyły się jego uszy, rozwiązały więzy jego języka i zaczął poprawnie mówić.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zaraz otworzyły się jego uszy, i rozwiązały się więzy jego języka, i mówił poprawnie.