« Mar 7:35 Ewangelia Marka 7:36 Mar 7:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I roskazał im aby żadnemu niepowiedali, ale czym on pilniej im zakazował, tym więcej przepowiedali.
2.WUJEK.1923I przykazał im, aby nikomu nie powiadali. Ale, im on więcéj zakazował, tem daleko więcéj rozsławiali,
3.RAKOW.NTI roskazał im, aby żadnemu nie powiedali. A im więcej on im zakazował, tym obficiej obwoływali;
4.GDAŃSKA.1881Tedy im zakazał, aby tego nikomu nie powiadali. Ale czem on im bardziej zakazywał, tem oni to bardziej rozgłaszali
5.GDAŃSKA.2017Wtedy im nakazał, aby tego nikomu nie mówili. Ale im bardziej im nakazywał, tym bardziej to rozgłaszali.
6.SZCZEPAŃSKII polecił im, by nikomu nie mówili. Ale im więcej im nakazywał, tem oni więcej jeszcze rozgłaszali;
7.GRZYM1936I przykazał im, żeby nikomu nie rozpowiadali. Ale im więcej im zakazywał, tem więcej o tem mówili.
8.DĄBR.WUL.1973I rozkazał im, aby nikomu nie powiadali: Ale im więcej im nakazywał, tym więcej jeszcze rozgłaszali
9.DĄBR.GR.1961I rozkazał im, aby nikomu nie powiadali. Ale im bardziej im nakazywał, tym bardziej jeszcze rozgłaszali,
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
11.BRYTYJKAI przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali.
12.POZNAŃSKAI nakazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Ale im bardziej zakazywał, tym więcej o tym rozpowiadali.
13.WARSZ.PRASKA(7:35b) A Jezus nakazał im, żeby nikomu nic o tym nie mówili. (7:36) Lecz im bardziej im nakazywał, tym więcej oni to rozgłaszali.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A im nakazał, aby tego nikomu nie mówili. Ale im więcej im nakazywał, tym oni bardziej głosili.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy z naciskiem nakazał im milczenie w tej sprawie, ale im bardziej im nakazywał, tym szerzej oni to rozgłaszali.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Ale im bardziej im przykazywał, tym bardziej to rozgłaszali,