« Mar 7:36 Ewangelia Marka 7:37 Mar 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nad zamiar dziwowali się, mówiąc: Dobrze wszytko uczynił i głuche czyni że słyszą, i nieme że mówią.
2.WUJEK.1923I tem bardziéj się dziwowali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, i głuche uczynił, że słyszą, i nieme, że mówią.
3.RAKOW.NTI nazbyt obficie się zdumiewali, mówiąc: Dobrze wszytko uczynił; czyni że i głuszy słyszą, i niemowni mówią.
4.GDAŃSKA.1881i nader się bardzo zdumiewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił; bo czyni, iż głusi słyszą i niemi mówią.
5.GDAŃSKA.2017I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił. Sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią.
6.SZCZEPAŃSKIi niezmiernie dziwili się, mówiąc: »Wszystko dobrze czyni: głuchym przywraca słuch, a niemym mowę«.
7.GRZYM1936I tem więcej dziwili się, mówiąc: Wszystko dobrze zrobił: głuchym dał słuch, a niemym mowę.
8.DĄBR.WUL.1973i tym bardziej zdumiewali się, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, i głuchym sprawił, że słyszą, i niemym, że mówią.
9.DĄBR.GR.1961i ponad wszelką miarę zdumiewali się, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, i głuchym sprawił, że słyszą, i niemym, że mówią.
10.TYSIĄCL.WYD5I przepełnieni zdumieniem mówili: Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.
11.BRYTYJKAI niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią.
12.POZNAŃSKANiezwykle dziwili się mówiąc: - Wszystko dobrze czyni: i głuchym słuch przywraca, i niemym mowę.
13.WARSZ.PRASKAPełni zdziwienia mówili: Wszystko dobrze uczynił: sprawił, że głusi słyszą, i niemym przywrócił mowę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił; głuchym daje słyszeć i niemym mówić.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mogli przy tym wyjść z podziwu. Mówili: Sprawia, że wszystko zmienia się na dobre, nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę.
16.TOR.NOWE.PRZ.I byli ogromnie zdumieni i mówili: Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą, a niemi mówią.