« Mar 7:3 Ewangelia Marka 7:4 Mar 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ztargu (przyszedszy) jeśliby się nie umyli, nie jedzą, i wiele jest inych (rzeczy) które przyjęli trzymać, umywania czasz, i konewek, i kotłów, i łyżek.
2.WUJEK.1923I z rynku, jeźliby się nie umyli, nie jedzą: i wiele są innych rzeczy, które im do chowania są podane, umywania kubków i krużyków i naczynia miedzianego i łóżek.
3.RAKOW.NTI z rynku przyszedszy jeśliby się nie umyli, nie jedzą; i innych rzeczy wiele jest, które przyjęli ku trzymaniu, jako to umywanie kubków, i krużyków, i naczynia miedzianego, i łożek.
4.GDAŃSKA.1881I z rynku przyszedłszy, jeźliby się nie umyli, nie jedzą; i innych rzeczy wiele jest, które przyjęli ku trzymaniu, jako umywanie kubków, konewek, i miednic, i stołów.
5.GDAŃSKA.2017I po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli po to, by je zachowywać, jak obmywanie kubków, dzbanów, naczyń miedzianych i stołów.
6.SZCZEPAŃSKInie jedzą też rzeczy z targu, nie pokropiwszy ich. Jest też wiele innych rzeczy, które przejęli i <wiernie> przestrzegają: umywania kielichów, i dzbanków i sprzętów mosiężnych i łóżek.
7.GRZYM1936tak samo, kiedy wracają z rynku nie jedzą, póki się nie umyją. A są jeszcze i inne rzeczy, które mają do zachowania jak mycie kubków, kieliszków, naczyń i łóżek.
8.DĄBR.WUL.1973Ani też spożywają rzeczy z targu, dopóki się nie obmyją. Ponadto podania ich nakazują im przestrzegać wielu innych rzeczy: umywania kielichów i dzbanów, naczyń miedzianych i łóżek.
9.DĄBR.GR.1961Ani też spożywają rzeczy z targu, dopóki się nie obmyją. Ponadto podania ich nakazują im przestrzegać wielu innych rzeczy: umywania kielichów, dzbanów i naczyń miedzianych.
10.TYSIĄCL.WYD5I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
11.BRYTYJKAI po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą; ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to: obmywanie kielichów i dzbanów, i miednic –
12.POZNAŃSKAi to, co z rynku przyniosą, spożywają dopiero po obmyciu. Istnieje też wiele innych rzeczy, których przestrzegają: obmycia kielichów i dzbanków, i naczyń miedzianych.
13.WARSZ.PRASKAPodobnie [gdy wracają] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest zresztą wiele innych [zwyczajów], które przyjęli po to, by ich przestrzegać, jak na przykład obmywanie kielichów, dzbanów, naczyń miedzianych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także gdy przyjdą z rynku, jeśli się nie obmyją nie jedzą. I jest wiele innych zwyczajów, które przyjęli, by się ich trzymać: Obmywań kielichów, dzbanów, naczyń i łoży.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTakże po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli i których przestrzegają, takich jak obmywanie kubków, dzbanów, miednic i łóżek.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, jeśli się nie zanurzą; i jest jeszcze wiele innych przepisów jakie przyjęli, i których się trzymają, takich jak: obmywanie kubków i dzbanków, i naczyń z miedzi, i posłań.