« Mar 7:4 Ewangelia Marka 7:5 Mar 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym go pytali Faryzeuszowie i księża, przecz uczniowie twoi nie chodzą wedle ustawy starszych, ale nie umytemi rękoma jedzą chleb?
2.WUJEK.1923I pytali go Pharyzeuszowie i Doktorowie: Przecz uczniowie twoi nie chodzą według podania starszych, ale jedzą chleb pospolitemi rękoma?
3.RAKOW.NTPotym pytają go Faryzeuszowie i uczeni w piśmie: Przecz uczniowie twoi nie chodzą wedle podania starszych, ale nie umytymi rękoma jedzą chleb?
4.GDAŃSKA.1881Potem go pytali Faryzeuszowie i nauczeni w Piśmie: Przecz uczniowie twoi nie chodzą według podania starszych, ale nieumytemi rękoma chleb jedzą?
5.GDAŃSKA.2017Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieumytymi rękami?
6.SZCZEPAŃSKIPytają Go zatem faryzeusze i uczeni: Dlaczego uczniowie twoi nie postępują według podania starszych, ale zwykłemi rękoma chleb spożywają?
7.GRZYM1936Dlatego faryzeusze i uczeni pytali go: Dlaczego uczniowie twoi nie postępują według podania starszych ale jedzą chleb, nie myjąc sobie rąk?
8.DĄBR.WUL.1973I pytali go faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego uczniowie twoi nie czynią według podania starszych, ale spożywają chleb nie obmytymi rękoma?
9.DĄBR.GR.1961Pytają go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego uczniowie twoi nie czynią według podania starszych, ale spożywają chleb nieobmytymi rękoma?
10.TYSIĄCL.WYD5Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?
11.BRYTYJKAZapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nie umytymi rękami?
12.POZNAŃSKAI pytali Go faryzeusze i nauczyciele Pisma: - Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według nakazu przodków, ale jedzą chleb zwyczajnie, nie umytymi rękami?
13.WARSZ.PRASKAZapytali Go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego uczniowie Twoi nie przestrzegają zwyczajów ojców, lecz zasiadają do jedzenia z nie umytymi rękami?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem pytają go faryzeusze oraz uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie zachowują się według tradycji starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZapytali Go zatem faryzeusze i znawcy Prawa: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nie obmytymi rękami?
16.TOR.NOWE.PRZ.Potem pytali Go faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, ale jedzą chleb nieobmytymi rękami?