« Mar 7:5 Ewangelia Marka 7:6 Mar 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając rzekł im: Iż dobrze prorokował Ezaiasz o was obłudnych, jako jest napisano, lud ten wargami mię czci, lecz serce jich daleko stoi odemnie.
2.WUJEK.1923A on odpowiedziawszy, rzekł im: Dobrze Izajasz o was obłudnikach prorokował, jako jest napisano: Lud ten wargami mię czci, ale serce ich daleko jest odemnie.
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy, rzekł im: Iż dobrze prorokował Ezaiasz o was obłudnikach; jako jest napisano: Ten lud wargami mię czci, a serce ich daleko jest odemnie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy on odpowiadając, rzekł im: Dobrze Izajasz o was obłudnikach prorokował, jako napisano: Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy on im odpowiedział: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś {odpowiadając} rzekł im: Dobrze o was, obłudnikach, prorokował Izajasz, jak napisano: »Ten lud czci Mnie wargami, lecz serce ich dalekie jest ode-Mnie;
7.GRZYM1936A on odpowiadając, rzekł im: Słusznie o was, obłudnicy, prorokował Izajasz: Lud ten czci mię wargami, ale serce jego dalekie jest ode mnie.
8.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając rzekł im: Dobrze o was, obłudnikach, prorokował Izajasz, jako napisano: Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko ode mnie.
9.DĄBR.GR.1961A on rzekł im: Dobrze o was, obłudnikach, prorokował Izajasz, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko ode mnie.
10.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
11.BRYTYJKAOn zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano:Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.
12.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział im: - Dobrze prorokował o was obłudnikach Izajasz, kiedy pisał: "Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie,
13.WARSZ.PRASKAA On odpowiedział na to: Obłudnicy, słusznie prorokował o was Izajasz. Napisane jest bowiem u niego: Lud ten czci Mnie wargami, ale swym sercem jest daleko ode Mnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on odpowiadając, rzekł im: Dobrze prorokował o was, obłudnikach, Izajasz, jak jest napisane: Lud ten oddaje mi cześć swoimi ustami, ale ich serce daleko jest ode mnie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś im odpowiedział: Trafnie Izajasz powiedział o was, obłudnikach, w swoim proroctwie: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem jest ode Mnie daleko.
16.TOR.NOWE.PRZ.On natomiast w odpowiedzi, rzekł im: Dobrze prorokował Izajasz o was obłudnikach, tak jak jest napisane: Lud ten szanuje mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie;