« Mar 7:6 Ewangelia Marka 7:7 Mar 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A próźno mi służą, ucząc nauk, roskazań człowieczych.
2.WUJEK.1923Lecz próżno mię chwalą, ucząc nauk i przykazania ludzkiego.
3.RAKOW.NTLecz próżno mię nabożnie chwalą, ucząc nauk, które są przykazania ludzkie.
4.GDAŃSKA.1881Lecz próżno mię czczą nauczając nauk i ustaw ludzkich.
5.GDAŃSKA.2017Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi.
6.SZCZEPAŃSKInapróżno jednak cześć Mi oddają, gdy uczą nauk i przepisów ludzkich«.
7.GRZYM1936Czczą mię nadaremno, wykładając nauki i przykazania ludzkie.
8.DĄBR.WUL.1973Na próżno jednak cześć mi oddają, skoro głoszą nauki, i ustawy ludzkie.
9.DĄBR.GR.1961Na próżno jednak cześć mi oddają, skoro w nauce swojej głoszą ustawy ludzkie.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
11.BRYTYJKADaremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
12.POZNAŃSKAczczą mnie jednak na próżno, głosząc nauki i zasady ludzkie".
13.WARSZ.PRASKANa próżno bowiem cześć Mi oddają głosząc nauki, które są tylko ludzkimi nakazami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz daremnie mnie czczą, nauczając przykazań ludzkich jako doktryn.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzczą Mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz próżno mnie czczą, nauczając nauk, które są przykazaniami ludzi.