« Mar 7:8 Ewangelia Marka 7:9 Mar 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił im, dobrze odstawiacie przykazanie Boże, abyście ustawę waszę zachowali.
2.WUJEK.1923I mówił im: Czyście niszczycie przykazanie Boże, abyście ustawę waszę zachowali.
3.RAKOW.NTI mówił im: Dobrze odrzucacie przykazanie Boże, abyście ustawy waszej przystrzegali.
4.GDAŃSKA.1881Mówił im też: Wy czysto znosicie przykazania Boże, abyście ustawy wasze zachowali.
5.GDAŃSKA.2017Mówił im też: Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję.
6.SZCZEPAŃSKIRzekł im także: Śmiało pomijacie prawo Boże, by zachować podanie wasze.
7.GRZYM1936I mówił im: Zupełnie wywracacie przykazania Boże, żeby zachować ustawę waszą.
8.DĄBR.WUL.1973I mówił im: Prawdziwie przekreślacie prawo Boże, aby podanie wasze zachować.
9.DĄBR.GR.1961I mówił im: Prawdziwie przekreślacie prawo Boże, aby podanie własne zachować.
10.TYSIĄCL.WYD5I mówił do nich: Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować.
11.BRYTYJKAI mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować.
12.POZNAŃSKAI mówił im: - Zręcznie omijacie przykazanie Boże, aby zachować wasze nakazy.
13.WARSZ.PRASKAI powiedział im nadto: Dobrze potraficie obchodzić przykazania Boże po to, aby zachować wasze zwyczaje.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi im także: Zupełnie znosicie przykazania Boga, byście waszą tradycję zachowali.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI ciągnął dalej: Sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast niego obstawać przy własnej nauce.
16.TOR.NOWE.PRZ.I mówił im: Pięknie unieważniacie przykazanie Boże, abyście mogli zachować swoją tradycję.