« 1Sam 3:21 1 Księga Samuela 4:1 1Sam 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się w one dni, że się zebrali Philistynowie na wojnę, i wyszedł Izrael przeciwko Philistynom ku bitwie, i położył się obozem u Kamienia pomocy. A Philistynowie przyciągnęli do Aphek.
2.GDAŃSKA.1881I stało się według mowy Samuelowej wszystkiemu Izraelowi. Bo gdy wyciągnął Izrael przeciw Filistynom na wojnę, a położył się obozem u Ebenezer, Filistynowie zaś położyli się obozem w Afeku;
3.GDAŃSKA.2017I słowo Samuela dotarło do całego Izraela. W tym czasie Izrael wyruszył przeciwko Filistynom do walki i rozbili obóz koło Ebenezer. Filistyni zaś rozbili obóz w Afek.
4.CYLKOWI tak spełniła się zapowiedź Samuela nad całym Izraelem. Wyruszyli bowiem Izraelici przeciw Filistynom do walki i rozłożyli się obozem pod Eben-Haezer; Filistyni zaś rozłożyli się pod Afek.
5.KRUSZYŃSKII spełniło się słowo Samuela o całym Izraelu. Izraelici wyszli naprzeciwko Filistynów, aby walczyć; rozłożyli się obozem przy Eben-Ezer, Filistyni zaś obozowali w Afek.
6.TYSIĄCL.WYD5Słowo Samuela było [kierowane] do całego Izraela. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek.
7.BRYTYJKAI dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben-Haezer, Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek.
8.POZNAŃSKAI tak słów Samuela słuchał cały Izrael. Izrael wyruszył do boju z Filistynami. [Izraelici] rozbili obóz w Eben ha-Ezer, a Filistyni rozbili obóz w Afek.
9.WARSZ.PRASKASamuel zwracał się ze swoim słowem do całego Izraela. A Izraelici wyruszyli w tym czasie na wojnę z Filistynami. Izraelici rozbili swoje namioty koło Eben–Haezer, a Filistyni koło Afek.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I spełniła się zapowiedź Samuela nad całym Israelem. Bowiem Israelici wyruszyli przeciwko Pelisztinom i rozłożyli się obozem pod Eben–Haezer; zaś Pelisztini rozłożyli się pod Afek.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA słowo Samuela docierało do całego Izraela. Po pewnym czasie Izrael wyszedł na wojnę z Filistynami i rozbił się obozem przy Eben-Ezer. Filistyni zaś rozbili się obozem pod Afek.