« 1Sam 4:9 1 Księga Samuela 4:10 1Sam 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zwiedli tedy bitwę Philistynowie, i porażon Izrael, i uciekł każdy do namiotu swego: i była porażka bardzo wielka, i poległo z Izraela trzydzieści tysięcy pieszych.
2.GDAŃSKA.1881Zwiedli tedy bitwę Filistynowie, i porażony jest Izrael, a uciekał każdy do namiotu swego; i stała się porażka bardzo wielka, tak iż poległo z Izraela trzydzieści tysięcy piechoty.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Filistyni walczyli, a Izrael został pokonany i każdy uciekał do swego namiotu. Była to wielka klęska, gdyż poległo trzydzieści tysięcy z piechoty Izraela.
4.CYLKOWI walczyli Filistyni, i pobity został Izrael, i rozpierzchli się każdy do namiotu swego; a była to klęska wielka bardzo, padło bowiem z Izraela trzydzieści tysięcy pieszych.
5.KRUSZYŃSKIFilistyni stoczyli walkę i Izrael został pokonany i każdy uciekał do swego namiotu; była to bardzo wielka klęska, padło z Izraela trzydzieści tysięcy pieszych.
6.TYSIĄCL.WYD5Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że każdy uciekł do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej.
7.BRYTYJKAA gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity; wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło trzydzieści tysięcy pieszych.
8.POZNAŃSKAI walczyli Filistyni. Izrael został pokonany i każdy uszedł do swego namiotu. Klęska była bardzo wielka. Ze strony Izraela padło trzydzieści tysięcy pieszych.
9.WARSZ.PRASKAStanęli Filistyni do walki i pokonali Izraelitów, którzy zaczęli szukać schronienia we własnych namiotach. Ostatecznie [Izraelici] ponieśli bardzo dotkliwą klęskę. Po stronie izraelskiej padło wtedy trzydzieści tysięcy pieszych wojowników.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Pelisztini walczyli, a Israel został pobity, po czym się rozpierzchli – każdy do swojego namiotu. Była to bardzo wielka klęska, bo padło z Israela trzydzieści tysięcy pieszych.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI Filistyni walczyli. Izrael został pobity! Jego wojsko poszło w rozsypkę. Każdy uciekał w swoją stronę. Doszło do bardzo dotkliwej klęski. Po stronie Izraela padło trzydzieści tysięcy pieszych.