« 1Sam 4:10 1 Księga Samuela 4:11 1Sam 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I skrzynię Bożą wzięto, i dwaj synowie Heli umarli, Ophni i Phinees.
2.GDAŃSKA.1881Tamże skrzynia Boża wzięta jest, i dwaj synowie Heli polegli, Ofni i Finees.
3.GDAŃSKA.2017I arka Boga została zabrana, a dwaj synowie Heliego, Chofni i Pinchas, polegli.
4.CYLKOWArka też Boża zabrana została, a dwaj synowie Elego, Hofni i Pinhas, polegli.
5.KRUSZYŃSKIArka Boża została wzięta i padli dwaj synowie Helego, Hofni i Pinhas.
6.TYSIĄCL.WYD5Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli.
7.BRYTYJKATakże Skrzynia Boża została wzięta, zginęli też obaj synowie Heliego, Chofni i Pinechas.
8.POZNAŃSKAArka Boża została zdobyta i obaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli.
9.WARSZ.PRASKAFilistyni zdobyli też arkę Bożą, a synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także została zabrana Arka Boga i polegli dwaj synowie Elego – Hofni i Pinchas.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZdobyta też została skrzynia Boża, a Chofni i Pinechas, dwaj synowie Helego, zginęli.