« 1Sam 4:12 1 Księga Samuela 4:13 1Sam 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy on przyszedł. Heli siedział na stołku patrząc ku drodze; bo się serce jego lękało o skrzynię Bożą: a on mąż, skoro wszedł, powiedział miastu, i płakało wszystko miasto.
2.GDAŃSKA.1881A gdy przyszedł, oto, Heli siedział na stołku przy drodze wyglądając, bo się serce jego lękało o skrzynię Bożą; a przyszedłszy on mąż, opowiedzał miastu, i krzyczało wszysytko miasto.
3.GDAŃSKA.2017Kiedy przyszedł, oto Heli siedział na krześle przy drodze i wyczekiwał, bo jego serce drżało o arkę Boga. Gdy ten człowiek przyszedł do miasta i opowiedział o tym, całe miasto podniosło krzyk.
4.CYLKOWA gdy przybył, a oto siedział Eli na krześle podle drogi, wyczekując; niepokoiło się bowiem serce jego z powodu arki Bożej. Gdy zatem przybył ów człowiek, aby przynieść wieść do miasta, uderzyło całe miasto w krzyk.
5.KRUSZYŃSKIGdy przybył, a oto Heli siedział na krześle podle drogi, wyczekując, serce bowiem jego niepokoiło się z powodu Arki Bożej. Człowiek ten przybył, aby oznajmić w mieście i całe miasto w krzyk uderzyło.
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy nadszedł, Heli siedział na swym krześle przy drodze, wyczekując. Niepokoił się z powodu Arki Bożej. Gdy człowiek ten przyszedł, aby donieść miastu [o tym, co zaszło], całe miasto podniosło krzyk.
7.BRYTYJKAGdy tam dotarł, Heli właśnie siedział na krześle przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o Skrzynię Bożą. A gdy ten mąż wszedł do miasta, aby oznajmić tę wieść, w całym mieście rozległ się krzyk.
8.POZNAŃSKAGdy przybył, Heli siedział na krześle koło drogi oczekując [wieści], gdyż serce jego drżało z niepokoju o Arkę Bożą. Gdy mąż [ów] przyszedł, by donieść miastu [o klęsce], lament powstał w całym grodzie.
9.WARSZ.PRASKATu zastał Helego siedzącego przy drodze. Drżąc cały, pełen niepokoju o arkę Bożą, czekał na jej powrót. Kiedy się dowiedziano, że jakiś człowiek przyniósł wieści, w całym mieście dały się słyszeć nawoływania.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy przybył, oto Eli siedział na krześle obok drogi i wyczekiwał. Bowiem niepokoiło się jego serce z powodu Arki Boga. Kiedy zatem przybył ów człowiek, aby przynieść wieść do miasta – całe miasto uderzyło w krzyk.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy przyszedł, Heli siedział właśnie na krześle przy drodze. Czekał niecierpliwie, gdyż martwił się o skrzynię Bożą. Gdy człowiek z pola walki wpadł do miasta, by donieść, co się stało, ludzie podnieśli krzyk.