« 1Sam 4:13 1 Księga Samuela 4:14 1Sam 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I usłyszał Heli głos wołania, i rzekł: Co to za głos tej trwogi? A on pośpieszył się i przyszedł, i oznajmił Heli.
2.GDAŃSKA.1881A usłyszawszy Heli głos krzyku onego, rzekł: Cóż to za głos rozruchu tego? lecz on mąż spiesząc się, przyszedł, aby to oznajmił Heliemu.
3.GDAŃSKA.2017I kiedy Heli usłyszał ten krzyk, powiedział: Cóż to za zgiełk? A ten człowiek śpiesznie przyszedł i oznajmił o tym Heliemu.
4.CYLKOWA usłyszawszy Eli odgłos tego krzyku, rzekł: Cóż znaczy odgłos tego tumultu? Ów człowiek zaś pośpieszywszy się przybył i opowiedział Elemu.
5.KRUSZYŃSKIA Heli, usłyszawszy odgłos tego krzyku, rzekł: "Co to za głos tego tłumu?" Ów człowiek zaś, pospieszywszy się, przybył i opowiedział Helemu.
6.TYSIĄCL.WYD5Heli, posłyszawszy echo tego krzyku, zapytał: Co oznacza ten zgiełk tłumu? Człowiek ów pośpieszył i przybywszy, opowiedział Helemu.
7.BRYTYJKAHeli usłyszał ten głośny krzyk i zapytał: Cóż to za zgiełk? A mąż ten spiesznie przybiegł i oznajmił Heliemu tę wieść.
8.POZNAŃSKAHeli usłyszał głośne biadanie i zapytał: - Co to za głośne krzyki? Wtedy człowiek [ów] nadbiegł spiesznie i opowiedział Helemu.
9.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy owe nawoływania, Heli zapytał: A cóż to za krzyki: I zaraz znalazł się przed Helim człowiek, który przybiegł z wieściami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Eli usłyszawszy odgłos tego krzyku, powiedział: Co znaczy odgłos tego tumultu? Zatem ów człowiek szybko przybył i wszystko Elemu opowiedział.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITHeli usłyszał ten odgłos: Co to za zgiełk? - zapytał. Beniaminita przybiegł i doniósł Helemu o wszystkim.