« 1Sam 4:15 1 Księga Samuela 4:16 1Sam 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do Heli: Jam jest, którym przyszedł z bitwy, i jam, którym dziś uciekł z wojska. Któremu on rzekł: Cóż się stało, synu mój?
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł on mąż do Heliego: Ja idę z bitwy, jam zaiste z bitwy dziś uciekł. Do którego on rzekł: Cóż się tam stało, synu mój?
3.GDAŃSKA.2017Człowiek ten powiedział do Heliego: Przychodzę z bitwy, bo dziś z niej uciekłem. On zaś zapytał: Cóż tam się stało, mój synu?
4.CYLKOWI rzekł ów człowiek do Elego: Ja to jestem, który przybywam z pobojowiska, a zbiegłem z pobojowiska dzisiaj. Tedy zapytał się: Co się stało, synu mój?
5.KRUSZYŃSKII rzekł ów człowiek do Helego: "Przybywam z pola walki, z pola walki dzisiaj uciekłem". I rzekł Heli: "Co się za rzecz stała, mój synu?"
6.TYSIĄCL.WYD5Człowiek ów rzekł do Helego: Ja jestem tym, który przybył z pola walki; z pola walki dziś uciekłem. Heli zaś zapytał: Cóż się stało, mój synu?
7.BRYTYJKAI rzekł ten mąż do Heliego: Przychodzę z pola walki. Dzisiaj zbiegłem z placu boju. A on na to: Co się stało, mój synu?
8.POZNAŃSKARzekł ów człowiek do Helego: - Przybywam z pobojowiska. Dzisiaj uszedłem z pobojowiska. Zapytał [Heli]: - Co się tam stało, synu mój?
9.WARSZ.PRASKACzłowiek ów powiedział do Helego: Przybywam z pola walki; dziś udało mi się uciec przed śmiercią. Zapytał tedy Heli: Co się stało, mój synu?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ów człowiek powiedział do Elego: To ja jestem tym, który przybywa z pola walki; dzisiaj uciekłem z pobojowiska. Więc się spytał: Co się stało, mój synu?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybyły doniósł: Przybywam prosto z szeregu, właśnie dziś stamtąd uciekłem. Heli zapytał: Więc jak tam się rzeczy mają, mój synu?