« 1Sam 4:16 1 Księga Samuela 4:17 1Sam 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiadając on, który oznajmiał: Uciekł, pry, Izrael przed Phihstynami, i stał się wielki upadek w ludu: nadto i dwaj synowie twoi umarli, Ophnii i Phinees, i skrzynia Boża wzięta jest.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedzał on poseł, i rzekł: Uciekł Izrael przed Filistynami i stała się wielka porażka ludu; tamże i dwaj synowie twoi legli, Ofni i Finees, i skrzynia Boża wzięta jest.
3.GDAŃSKA.2017Posłaniec odpowiedział: Izrael uciekł przed Filistynami i lud poniósł wielką klęskę. Zginęli także twoi dwaj synowie, Chofni i Pinchas, a arka Boga została zabrana.
4.CYLKOWI odpowiedział zwiastun, i rzekł: Pierzchnął Izrael przed Filistynami, a nawet poniósł lud klęskę wielką, zginęli też dwaj synowie twoi, Hofni i Pinhas, a arka Boża zabrana.
5.KRUSZYŃSKIA odpowiadając wysłaniec, rzekł: "Izrael uciekł przed Filistynami, a zarazem poniósł naród wielką klęskę, nadto obydwaj synowie twoi, Hofni i Pinhas, padli, Arka zaś Boża zabrana".
6.TYSIĄCL.WYD5Zwiastun odpowiedział: Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaś poniósł ogromną klęskę. Zginęli dwaj twoi synowie, Chofni i Pinchas, Arka Boża została zabrana.
7.BRYTYJKAA zwiastun odpowiadając, rzekł: Pierzchnął Izrael przed Filistyńczykami, wielką też lud poniósł klęskę. Także obaj twoi synowie, Chofni i Pinechas, zginęli, a Skrzynia Boża została wzięta.
8.POZNAŃSKAPosłaniec odpowiedział: - Uciekł Izrael przed Filistynami. Wielka klęska spadła na naród. Polegli również twoi dwaj synowie, Chofni i Pinchas. Arka Boża została zabrana.
9.WARSZ.PRASKAA człowiek ów odpowiedział: Izraelici ratowali się ucieczką przed Filistynami; doszło przy tym do wielkiego pogromu ludu. Polegli także obaj twoi synowie, Chofni i Pinchas, i arka Boża również została wzięta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zwiastun odpowiedział, mówiąc: Israel uciekł przed Pelisztinami oraz lud poniósł wielka klęskę; zginęli też dwaj twoi synowie – Hofni i Pinchas, a Boża Arka została zabrana.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybyły na to: Izrael uciekł przed Filistynami. Wojsko poniosło dotkliwą klęskę. Obaj twoi synowie, Chofni i Pinechas, nie żyją, a skrzynia Boża została zdobyta.