« 1Sam 4:18 1 Księga Samuela 4:19 1Sam 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A niewiastka jego, żona Phineesa, była brzemienną i bliską porodzenia: i usłyszawszy nowinę, że wzięta skrzynia Boża, a iż umarł świekier jéj, i mąż jéj, nachyliła się i porodziła; bo przypadły na nię bole nagłe.
2.GDAŃSKA.1881Synowa też jego, żona Fineesowa, będąc brzemienną i bliską porodzenia, gdy usłyszała oną nowinę, iż wzięta jest skrzynia Boża, i że umarł świekier jej, i mąż jej, tedy się nachyliła, i porodziła; bo przypadły na nię bole jej.
3.GDAŃSKA.2017Jego synowa, żona Pinchasa, była brzemienna i bliska porodu, a gdy usłyszała wieści o zabraniu arki Bożej i o śmierci jej teścia i męża, skuliła się i urodziła. Dosięgły ją bowiem bóle porodowe.
4.CYLKOWSynowa też jego, żona Pinhasa, która brzemienną była i bliską porodu, usłyszawszy wieść, że arka Boża zabrana, a umarł jej teść i jej mąż, upadła i urodziła, bo zmogły ją bóle jej.
5.KRUSZYŃSKISynowa jego, żona Pinhasa, była brzemienną, bliską porodu. Gdy usłyszała o wieści wzięcia Arki Bożej i o śmierci swego teścia, tudzież swego męża, upadła i porodziła, albowiem przypadły na nią jej bóle.
6.TYSIĄCL.WYD5Jego synowa, a żona Pinchasa, będąc brzemienną i bliską porodu, gdy tylko dowiedziała się, że Arka Boża została zabrana, że jej teść i mąż umarli, skuliła się i porodziła, bo przyszły na nią bóle porodowe.
7.BRYTYJKAA synowa jego, żona Pinechasa, była brzemienna i krótko przed rozwiązaniem. Gdy usłyszała wieść o zdobyciu Skrzyni Bożej i o zgonie swego teścia i męża, zległa i porodziła, gdyż zdjęły ją bóle porodowe.
8.POZNAŃSKASynowa jego, żona Pinchasa, była brzemienna i bliski był czas jej rozwiązania. Gdy usłyszała wiadomość o zabraniu Arki Bożej, o śmierci swego teścia i swego męża, przyszły na nią nagłe bóle, legła i porodziła.
9.WARSZ.PRASKAJego synowa, żona Pinchasa, była ciężarna, bliska już chwili rozwiązania. Kiedy dowiedziała się o zabraniu arki Bożej, o śmierci swego teścia i męża, chwyciły ją bóle i wydała na świat dziecko; były to bowiem bóle porodowe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jego synowa, żona Pinchasa, która była brzemienną oraz bliską porodu, gdy usłyszała wieść, że Arka Boga została zabrana oraz umarł jej teść i jej mąż – upadła i urodziła, bo zmogły ją jej bóle.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJego synowa, żona Pinechasa, była w tym czasie w ciąży, tuż przed rozwiązaniem. Gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej - a nie żył już jej teść oraz mąż - chwyciły ją skurcze i zaczęła rodzić.