« 1Sam 4:20 1 Księga Samuela 4:21 1Sam 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nazwała dziecię Ichabod, mówiąc: Odjęta jest chwała od Izraela; bo wzięta jest skrzynia Boża, i dla świekra swego, i dla męża swego:
2.GDAŃSKA.1881I nazwała dzieciątko Ichabod, mówiąc: Przeprowadziła się sława od Izraela, iż wzięto skrzynię Bożą, a iż umarł świekier jej, i mąż jej.
3.GDAŃSKA.2017I nazwała dziecko Ikabod, mówiąc: Odeszła chwała od Izraela – z powodu zabrania arki Boga i z powodu jej teścia i męża.
4.CYLKOWAle nazwała chłopca: Ichabod, to jest: ustąpiła sława od Izraela, z powodu zabrania arki Bożej i z powodu teścia i męża jej.
5.KRUSZYŃSKIChłopca jednak nazwała Ikhabod, mówiąc: "Odjęta jest chwała od Izraela", z powodu wzięcia Arki Bożej i z powodu śmierci jej teścia i jej męża.
6.TYSIĄCL.WYD5Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: Odstąpiła sława od Izraela z powodu zabrania Arki Bożej oraz [śmierci] jej teścia i męża.
7.BRYTYJKANazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc: Odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia Skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża.
8.POZNAŃSKANazwała chłopca Ikabod mówiąc: - Odeszła chwała od Izraela - [powiedziała tak] z powodu uprowadzenia Arki Bożej a także z powodu [śmierci] swego teścia i męża.
9.WARSZ.PRASKAChłopca nazwała Ikabod, to znaczy: Sława odeszła od Izraela. Odnosiło się to do utraty arki oraz śmierci jej teścia i męża.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak nazwała chłopca Ikabot, to jest: Ustąpiła sława od Israela z powodu zabrania Arki Boga, z powodu teścia i jej męża.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDziecko zaś nazwała Ikabod, bo westchnęła: Uprowadzona została chwała Izraela. Mówiąc to, miała na myśli zdobycie skrzyni Bożej oraz śmierć swego teścia i męża.