« 1Sam 4:21 1 Księga Samuela 4:22 1Sam 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekła: Odjęta jest chwała od Izraela, dlatego że wzięta jest skrzynia Boża.
2.GDAŃSKA.1881Prztoż rzekła: Przeprowadziła się sława od Izraela; bo wzięto skrzynię Bożą.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego powiedziała: Odeszła chwała od Izraela, gdyż arka Boga została zabrana.
4.CYLKOWRzekła zatem: Ustąpiła sława od Izraela, albowiem zabrana arka Boża.
5.KRUSZYŃSKII rzekła: "Odjęta jest chwała od Izraela, ponieważ wzięta jest Arka Boża!"
6.TYSIĄCL.WYD5Powtórzyła: Odstąpiła sława od Izraela, gdyż Arka Boża została zabrana.
7.BRYTYJKARzekła: Odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została Skrzynia Boża.
8.POZNAŃSKAI zawołała: - Odeszła chwała od Izraela, bo uprowadzono Arkę Bożą.
9.WARSZ.PRASKAPowiedziała jeszcze: Odstąpiła od Izraela chwała, bo została zabrana arka Boża.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedziała: Ustąpiła sława od Israela, bowiem została zabrana Arka Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUprowadzili chwałę Izraela - szeptała - tak, skrzynia Boża została zdobyta.