« 1Sam 4:2 1 Księga Samuela 4:3 1Sam 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wrócił się lud do obozu, i rzekli starsi z Izrael: Przecz nas dziś Pan poraził przed Philistyny? Przynieśmy do siebie z Sylo skrzynię przymierza Pańskiego, a niech przyjdzie między nas, że nas wybawi z ręki nieprzyjaciół naszych.
2.GDAŃSKA.1881I wrócił się lud do obozu. I rzekli starsi Izraelscy: Przeczże nas dziś poraził Pan przed Filistynami? weźmijmyż do siebie z Sylo skrzynię przymierza Pańskiego, a niech przyjdzie między nas, a wybawi nas z rąk nieprzyjaciół naszych.
3.GDAŃSKA.2017I kiedy lud wrócił do obozu, starsi Izraela powiedzieli: Dlaczego PAN pobił nas dziś przed Filistynami? Sprowadźmy do siebie z Szilo arkę przymierza PANA, by weszła między nas i wybawiła nas z rąk naszych wrogów.
4.CYLKOWA gdy wrócił lud do obozu, rzekli starsi Izraela: Czemu pozwolił nas Wiekuisty pobić dzisiaj przez Filistynów? Sprowadźmy sobie z Szylo arkę przymierza Wiekuistego, aby przybyła pośród nas, a wybawiła nas z rąk wrogów naszych.
5.KRUSZYŃSKINaród przybył do obozu, a starsi Izraela rzekli: "Dlaczego pobił nas Bóg dzisia] wobec Filistynów? Zabierzmy do nas ze Szilo Arkę przymierza Bożego; niechaj przebywa pomiędzy nami i niechaj nas wybawi z ręki wrogów naszych".
6.TYSIĄCL.WYD5Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie: Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo, ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów.
7.BRYTYJKAA gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: Dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie Skrzynię Przymierza Pańskiego, niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół.
8.POZNAŃSKAGdy lud powrócił do obozu, starsi Izraela rzekli: - Dlaczego Jahwe dopuścił, by Filistyni rozgromili nas dzisiaj? Sprowadźmy tu do nas z Szilo Arkę Przymierza Jahwe. Niech będzie pośród nas i niech nas uwolni z rąk naszych nieprzyjaciół.
9.WARSZ.PRASKAKiedy resztki ludzi wróciły do obozu, starsi Izraela zadawali sobie pytanie: Dlaczego Jahwe tak nas poniżył w oczach Filistynów? Sprowadźmy do nas z Szilo Arkę Przymierza Jahwe. Może ona sprawi, że wydostaniemy się z rąk naszych wrogów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy lud wrócił do obozu, starsi Israela powiedzieli: Czemu WIEKUISTY pozwolił, by nas dzisiaj pobili Pelisztini? Sprowadźmy sobie z Szylo Arką Przymierza WIEKUISTEGO, aby przybyła pośród nas i wybawiła nas z rąk naszych wrogów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wojsko wróciło do obozu, starsi Izraela pytali: Dlaczego PAN pobił nas wobec Filistynów? Sprowadźmy do nas z Szilo skrzynię Przymierza z PANEM, niech wejdzie między nas i niech nas wybawi z ręki naszych wrogów.