« 1Sam 4:3 1 Księga Samuela 4:4 1Sam 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłał tedy lud do Sylo, i wzięli ztamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na Cherubiniech: a byli dwaj synowie Heli z skrzynią przymierza Bożego, Ophni i Phinees.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż posłał lud do Sylo, i wzięli stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na Cherubinach; byli też tam dwaj synowie Heli z skrzynią przymierza Pańskiego, Ofni i Finees.
3.GDAŃSKA.2017Posłał więc lud do Szilo, by sprowadzić stamtąd arkę przymierza PANA zastępów, który zasiada między cherubinami. Byli tam też z arką przymierza Boga dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas.
4.CYLKOWWysłał tedy lud do Szylo i przywiedli ztamtąd arkę przymierza Wiekuistego zastępów, zasiadającego nad Cherubami. Byli zaś tam dwaj synowie Elego, Hofni i Pinhas.
5.KRUSZYŃSKINaród posłał do Szilo i przynieśli stamtąd Arkę przymierza Boga zastępów siedzącego na cherubach. A dwaj synowie Helego, Hofni i Pinhas byli tam przy Arce przymierza Bożego.
6.TYSIĄCL.WYD5Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępóws, który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas.
7.BRYTYJKAPosłał więc lud do Sylo, i sprowadzili stamtąd Skrzynię Przymierza Pana Zastępów, siedzącego na tronie między cherubami. A obaj synowie Heliego, Chofni i Pinechas, towarzyszyli Skrzyni Przymierza Bożego.
8.POZNAŃSKAPosłał więc lud do Szilo i sprowadzono stamtąd Arkę Przymierza Jahwe Zastępów panującego nad Cherubami. [Przybyli] tam [też] z Arką Przymierza Pana dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas.
9.WARSZ.PRASKAPosłano tedy do Szilo i przyniesiono z tego miasta Arkę Przymierza Boga Zastępów, zasiadającego na cherubach. Przy Arce Przymierza byli dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem lud wysłał do Szylo i sprowadzili stamtąd Arkę Przymierza WIEKUISTEGO Zastępów, który zasiada nad cherubami. Byli tam też dwaj synowie Elego – Hofni i Pinchas.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWojsko wysłało więc posłańców do Szilo i ci przynieśli stamtąd skrzynię Przymierza z PANEM Zastępów, siedzącym nad cherubami. Wraz ze skrzynią Przymierza Bożego przybyli też Chofni i Pinechas, dwaj synowie Helego.