« 1Sam 4:4 1 Księga Samuela 4:5 1Sam 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy przyszła skrzynia przymierza Pańskiego do obozu, krzyczał wszystek Izrael głosem wielkim, i rozlegało się po ziemi.
2.GDAŃSKA.1881A gdy przyszła skrzynia przymierza Pańskiego do obozu, zakrzyknął wszystek Izrael głosem wielkim, tak iż ziemia zabrzmiała.
3.GDAŃSKA.2017A gdy arka przymierza PANA przybyła do obozu, cały Izrael zawołał wielkim głosem, że aż ziemia zadrżała.
4.CYLKOWA gdy przybyła arka przymierza Wiekuistego do obozu, zagrzmiał wszystek Izrael okrzykiem, radosnym, tak wielkim, że zadrżała ziemia.
5.KRUSZYŃSKIGdy wprowadzono Arkę Przymierza Bożego do obozu, wszyscy Izraelici wydali wielki radosny, okrzyk wojenny, że ziemia drżała.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, aż ziemia drżała.
7.BRYTYJKAA gdy Skrzynia Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała.
8.POZNAŃSKAGdy Arka Przymierza Jahwe przybyła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli wielki krzyk, aż się ziemia zatrzęsła.
9.WARSZ.PRASKAKiedy Arkę Przymierza Jahwe wniesiono do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli takie okrzyki radości, że drżała cała ziemia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Arka Przymierza WIEKUISTEGO przybyła do obozu, cały lud Israela zagrzmiał radosnym okrzykiem; tak wielkim, że zadrżała ziemia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy skrzynię Przymierza z PANEM wnoszono do obozu, cały Izrael wzniósł tak potężny okrzyk, że aż ziemia zadrżała.