« 1Sam 4:6 1 Księga Samuela 4:7 1Sam 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zlękli się Philistynowie, rzekąc: Przyszedł Bóg do obozu: i wzdychali, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż zlękli się Filistynowie, gdyż mówiono: Przyszedł Bóg do obozu ich, i rzekli: Biada nam! bo nie było nic takowego przedtem.
3.GDAŃSKA.2017I Filistyni zlękli się, gdyż mówiono: Bóg przybył do ich obozu. I mówili: Biada nam, bo czegoś takiego nigdy przedtem nie było.
4.CYLKOWI obawiali się Filistyni, mówiono bowiem: Przybył: Bóg do obozu; zawołali tedy: Biada nam! bo nie było tak wczoraj i onegdaj.
5.KRUSZYŃSKII bali się Filistyni, mówili bowiem: "Przybył Bóg do obozu". I rzekli: "Biada nam, albowiem czegoś podobnego przedtem nie było.
6.TYSIĄCL.WYD5Filistyni przelękli się. Mówili: Bóg przybył do obozu. Mówili: Biada nam! Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było.
7.BRYTYJKAPrzestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: Przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc: Biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było.
8.POZNAŃSKAPrzerazili się przeto Filistyni, bo mówili: - Bóg przybył do obozu! Biada nam, bo nigdy przedtem tak nie bywało.
9.WARSZ.PRASKAPrzerazili się Filistyni, bo zaczęto mówić: Bóg przybył do obozu! Inni wołali: Biada nam! Dotychczas nigdy jeszcze nie zdarzyło się coś podobnego!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Pelisztini się obawiali, bo mówiono: Bóg przybył do obozu! Więc zawołali: Biada nam! Bo nie było tak ani wczoraj, ani niegdyś.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITprzestraszyli się, bo uznali, że do obozu wszedł sam Bóg! Biada nam - powtarzali. - Nic takiego wcześniej się nie zdarzyło!