« 1Sam 4:7 1 Księga Samuela 4:8 1Sam 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biadaż nam; bo nie była taka radość wczora i dziś trzeci dzień. Biada nam! Kto nas wybawi z ręki tych bogów wysokich? ci są bogowie, którzy porazili Egipt wszelką plagą na puszczy.
2.GDAŃSKA.1881Biadaż nam! któż nas wybawi z rąk tych Bogów mocnych? cić to bogowie, którzy porazili Egipt wszelką plagą na puszczy.
3.GDAŃSKA.2017Biada nam! Któż nas wybawi z rąk tych potężnych bogów? To są ci bogowie, którzy porazili Egipt wszelką plagą na pustyni.
4.CYLKOWBiada nam! Któż nas wybawi z mocy tych bogów potężnych? Są to wszak te same bogi, które poraziły Egipcjan wszelakiemi klęskami w pustyni.
5.KRUSZYŃSKIBiada nam, któż nas wybawi z ręki tych bóstw przemożnych? Są to ci bogowie, co pobili Egipcjan wszelką plagą na pustyni.
6.TYSIĄCL.WYD5Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni.
7.BRYTYJKABiada nam! Kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga. To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni.
8.POZNAŃSKABiada nam, kto nas wybawi z ręki tych potężnych bogów? To są ci bogowie, którzy pokarali Egipcjan wszelkimi plagami na pustyni.
9.WARSZ.PRASKABiada nam! Któż nas teraz wybawi z rąk tych potężnych bogów? To przecież ci sami bogowie, którzy kiedyś na pustyni nękali Egipcjan wszystkimi rodzajami plag.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? To są przecież ci sami bogowie, którzy na pustyni porazili Micraimczyków wszelkimi plagami!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada nam! Kto nas wyrwie z ręki tych potężnych bogów? Bo przecież to ci bogowie, którzy uderzyli Egipcjan na pustyni przeróżnymi plagami!