« 1Sam 4:8 1 Księga Samuela 4:9 1Sam 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Umacniajcie się, a bądźcie mężami, Philistynowie! abyście nie służyli Hebrejczykom, jako i oni wam służyli. Umacniajcie się, a bijcie się.
2.GDAŃSKA.1881Zmacniajcież się, a bądźcie mężami, o Filistynowie! byście snać nie służyli Hebrejczykom, jako oni wam służyli. Bądźcież tedy mężami, a potykajcie się.
3.GDAŃSKA.2017Umacniajcie się i bądźcie mężni, o Filistyni, abyście nie służyli Hebrajczykom, tak jak oni wam służyli. Bądźcie więc mężni i walczcie!
4.CYLKOWTrzymajcie się dzielnie, a okażcie się mężami, Filistyni! abyście nie służyli Hebrajczykom, jako służyli wam; okażcie się zatem mężami, a walczcie!
5.KRUSZYŃSKITrzymajcie się silnie i bądźcie mężami Filistyni, abyście nie służyli Hebreom, jako oni wam służyli; bądźcie mężami i walczcie!"
6.TYSIĄCL.WYD5Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężami, Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężami i walczcie!
7.BRYTYJKAZbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą; okażcie się mężni i walczcie!
8.POZNAŃSKANabierzcie odwagi, mężnymi bądźcie, o Filistyni, byście nie musieli służyć Hebrajczykom, tak jak [oni] wpierw służyli wam; bądźcie mężni i walczcie!
9.WARSZ.PRASKABądźcie więc silni i walczcie dzielnie, mężowie filistyńscy, bo inaczej staniecie się niewolnikami Hebrajczyków, tak jak oni byli kiedyś waszymi. Bądźcie mężni i walczcie!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzymajcie się dzielnie oraz okażcie się mężami – Pelisztini! Byście nie służyli Ebejczykom, jak oni wam służyli! Okażcie się mężami i walczcie!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNabierzcie sił, Filistyni! Bądźcie mężni, abyście nie popadli w niewolę u Hebrajczyków, tak jak oni są w niewoli u nas. Okażcie się mężni i walczcie!