« Iza 2:10 Księga Izajasza 2:11 Iza 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oczy wyniosłe człowiecze zniżone są, i nachylona będzie wysokość mężów: a sam Pan wywyższy się w on dzień.
2.GDAŃSKA.1881Oczy wyniosłe człowiecze zniżone będą, a wysokość ludzka nachylona będzie; ale sam Pan wywyższony będzie dnia onego.
3.GDAŃSKA.2017Wyniosłe oczy człowieka ukorzą się, ludzka pycha będzie poniżona, a sam tylko PAN zostanie wywyższony w tym dniu.
4.CYLKOWWyniosłe spojrzenia ludzkie się opuszczą, i zniży się pycha mężów, a wywyższon będzie Wiekuisty Sam w dzień ów.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego.
6.BRYTYJKADumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu.
7.POZNAŃSKAOczy pyszałków ukorzone będą i pycha ludzka zostanie złamana, a sam tylko Jahwe dnia tego ujawni swój majestat.
8.WARSZ.PRASKAI spuści pyszałek swe wyniosłe oczy i będzie upokorzona pycha człowiecza. Jeden Bóg będzie wywyższony w dniu owym.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Opuszczą się wyniosłe, ludzkie spojrzenia i zniży się pycha mężów – bo w ten dzień, wywyższony będzie Sam WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOpadnie wyniosły ludzki wzrok, zniży się ludzka pycha i tylko PAN będzie wywyższony w tym dniu.