« Iza 2:18 Księga Izajasza 2:19 Iza 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wnidą do jaskin skalnych i do przepaści ziemie przed obliczem strachu Pańskiego i przed chwałą majestatu jego, gdy powstanie, aby karał ziemię.
2.GDAŃSKA.1881Tedy wnijdą do jaskiń skalnych, i do jam podziemnych przed strachem Pańskim, i przed chwałą majestatu jego, gdy powstanie, aby ziemię potarł.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed PANEM i przed chwałą jego majestatu, gdy powstanie, by przerazić ziemię.
4.CYLKOWI wnijdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych w trwodze przed Wiekuistym i blaskiem majestatu Jego, gdy powstanie, by wstrząsnąć ziemią.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię.
6.BRYTYJKAI wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.
7.POZNAŃSKADo jaskiń skalnych powchodzą, do dołów [wykopanych w] ziemi z trwogi przed Jahwe, przed blaskiem Jego potęgi, gdy On powstanie, by porazić ziemię.
8.WARSZ.PRASKAUdajcie się wtedy do rozpadlin skalnych szukajcie schronienia w podziemnych jaskiniach przed obliczem Strasznego Pana przed blaskiem Jego Majestatu kiedy się podniesie, aby drżeniem napełnić całą ziemię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W trwodze przed WIEKUISTYM i blaskiem Jego majestatu gdy powstanie, by wstrząsnąć ziemią wejdą do skalnych jaskiń i do podziemnych jam.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ludzie wejdą do jaskiń skalnych i do jam wykopanych w ziemi ze strachu przed PANEM i przed blaskiem Jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią!