« Łuk 14:10 Ewangelia Łukasza 14:11 Łuk 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż wszelki wywyszszający się, zniżon będzie, a uniżający się, wywyszszon będzie.
2.WUJEK.1923Bo wszelki, co się wynosi, zniżon będzie, a kto się uniża, wywyższon będzie.
3.RAKOW.NTIż wszelki co się wywyższa, zniżon będzie; a kto się uniża, wywyższon będzie.
4.GDAŃSKA.1881Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie.
5.GDAŃSKA.2017Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
6.SZCZEPAŃSKIKażdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżon, a kto się uniża, będzie wywyższon.
7.BIESZK.ŁUK.1931Zaiste, wszelki, co się sam wynosi, poniżon będzie; a kto się sam uniża, wywyższon będzie”.
8.GRZYM1936Bo kto się wynosi, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
9.DĄBR.WUL.1973bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie.
10.DĄBR.GR.1961bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
12.BRYTYJKAKażdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
13.POZNAŃSKABo każdy, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
14.WARSZ.PRASKAKażdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem każdy, kto siebie wywyższa zostanie uczyniony niskim; a kto siebie uniża zostanie wywyższony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
17.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.