« Łuk 14:23 Ewangelia Łukasza 14:24 Łuk 14:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mówię wam: iż żaden z mężów onych zwanych, nie ukusi wieczerzej mojej.
2.WUJEK.1923A powiadam wam, żeć żaden z onych mężów, którzy są zaproszeni, nie ukusi wieczerzy mojéj.
3.RAKOW.NTAbowiem powiedam wam, że żaden z mężów onych, którzy byli wezwani, nie ukusi mojej wieczerzy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem powiadam wam, że żaden z onych mężów, którzy byli zaproszeni, nie ukusi wieczerzy mojej.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem powiadam wam, że żaden z tamtych mężów zaproszonych nie zakosztuje uczty mojej.
7.BIESZK.ŁUK.1931Bo zaiste, powiadam wam: żaden z onych mężów, którzy wpierw byli proszeni, nie skosztuje wieczerzy mojej”.
8.GRZYM1936A powiadam, że nikt z zaproszonych nie skosztuje uczty mojej.
9.DĄBR.WUL.1973A powiadam wam, że żaden z owych mężów, którzy byli zaproszeni, nie zakosztuje wieczerzy mojej.
10.DĄBR.GR.1961A powiadam wam, że nikt z tych, co byli zaproszeni, nie zakosztuje mojej wieczerzy.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.
12.BRYTYJKAAlbowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy.
13.POZNAŃSKABo mówię wam: Nikt z tamtych zaproszonych nie zakosztuje mojego przyjęcia.
14.WARSZ.PRASKAZapewniam was bowiem, że żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie zakosztuje mojej uczty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem powiadam wam, że żaden z tych zaproszonych mężów nie skosztuje mej uczty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo mówię wam, żaden z tych, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu.
17.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem mówię wam, że nikt z owych mężów, którzy są zaproszeni, nie skosztuje mojej wieczerzy.