« DzA 3:10 Dzieje Apostolskie 3:11 DzA 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy trzymał (uzdrowiony chromy) Piotra i Johana zbieżał się k nim wszytek lud w przysionku który zową Solomonowem, przestraszeni.
2.WUJEK.1923A gdy się trzymał się Piotra i Jana, przybiegł wszystek lud do nich do krużganku, który zowią Salomonowym, zdumiawszy się.
3.RAKOW.NTA gdy się trzymał on, który był uzdrowiony, chromy Piotra i Jana, zbieżał się do nich wszytek lud do przysionka nazwanego Salomonowym, zdumiawszy się.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się trzymał on chromy, który był uzdrowiony, Piotra i Jana, zbieżał się do nich wszystek lud do przysionka, który zwano Salomonowym, zdumiawszy się.
5.GDAŃSKA.2017A gdy ten chromy, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, wszyscy ludzie zdumieni zbiegli się do nich w przedsionku, który zwano Salomonowym.
6.JACZEWSKIGdy zaś on kaleka uzdrowiony trzymał się obok Piotra i Jana w krużganku Salomonowym, to i cały lud z podziwem cisnął się tam.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy się trzymał Piotra i Jana, wszystek lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zowią Salomońskim.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy on trzymał się Piotra i Jana, zbiegł się cały lud zdumiony do nich, do krużganka, zwanego Salomonowym.
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym.
10.BRYTYJKAA gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka, zwanego Salomonowym.
11.POZNAŃSKAGdy on się trzymał Piotra i Jana, wszyscy ludzie pełni podziwu zbiegli się do nich w portyku Salomona.
12.WARSZ.PRASKAA gdy on trzymał się jeszcze ciągle Piotra i Jana, cały lud, nie przestając się dziwić, stanął obok nich w krużganku Salomona.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto do portyku zwanego Salomona, do tego chromego, który wyzdrowiał oraz trzymał się Piotra i Jana zbiegł się przed nich cały zdumiony lud.
14.EIB.BIBLIA.2016A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich do portyku zwanego Salomonowym.
15.TOR.NOWE.PRZ.A gdy chromy, ten, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały zdumiony lud do portyku, zwanego Salomonowym.