« DzA 3:11 Dzieje Apostolskie 3:12 DzA 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy Piotr odpowiedział do ludu: Mężowie Izraelscy, co się dziwujecie nad tym, albo co na nas patrzycie, jakobyśmy swą mocą albo zbożnością uczynili iż ten chodzi?
2.WUJEK.1923A ujrzawszy Piotr, odpowiedział do ludu: Mężowie Izraelscy! co się temu dziwujecie? albo przecz się nam przypatrujecie, jakobychmy naszą mocą albo władzą uczynili, że ten chodzi?
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy Piotr, odpowiedź uczynił do ludu: Mężowie Izraelscy! cóż się dziwujecie temu? abo na nas przecz pilnie patrzacie, jakobyśmy własną mocą, abo pobożnością uczynić mieli, żeby on chodził?
4.GDAŃSKA.1881Co widziąc Piotr, przemówił do ludu: Mężowie Izraelscy! cóż się temu dziwujecie, albo czemu się nam tak pilnie przypatrujecie, jakobyśmy to własną mocą albo pobożnością uczynili, aby ten chodził?
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi: Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi?
6.JACZEWSKIWidząc to Piotr tak przemówił: "Mężowie Izraelici! Czemu się dziwicie, i czemu na nas patrzycie, jakobyśmy własną mocą i władzą temu kalece dali możność chodzenia?
7.SZCZEPAŃSKICo widząc Piotr, przemówił do ludu: Mężowie Izraela! Dlaczego się temu dziwicie, albo czemu się nam przypatrujecie, jakobyśmy własną mocą lub świętością sprawili, by chodził?
8.DĄBR.WUL.1973Co widząc Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Cóż się temu dziwicie albo czemu się nam przypatrujecie, jak byśmy to własną mocą czy władzą sprawili, że on chodzi?
9.TYSIĄCL.WYD5Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi?
10.BRYTYJKAUjrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi?
11.POZNAŃSKAWidząc to Piotr odezwał się do nich: "Izraelici, dlaczego się tak wpatrujecie w nas i dziwicie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi?
12.WARSZ.PRASKAKorzystając ze sposobności, Piotr przemówił do zebranych w te słowa: Dlaczego dziwicie się, o Izraelici, i dlaczego patrzycie na nas tak, jakbyśmy to my właśnie naszą własną mocą lub pobożnością sprawili, że człowiek ten zaczął chodzić?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Piotr to widząc, powiedział do ludu: Mężowie Israelici, dlaczego z tego powodu się dziwicie, albo czemu nam się przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą czy pobożnością czynili, że on chodzi?
14.EIB.BIBLIA.2016Gdy Piotr to zobaczył, odezwał się do ludu: Izraelici, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi?
15.TOR.NOWE.PRZ.Co widząc Piotr, odpowiedział ludowi: Mężowie Izraelici! Dlaczego się z tego powodu dziwicie, lub dlaczego tak uważnie nam się przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością uczynili, że on chodzi?