« DzA 3:12 Dzieje Apostolskie 3:13 DzA 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bóg Abrahamów i Izaaków i Jakobów, Bóg ojców naszych usławił sługę swego Jesusa, któregoście wy wydali i zaprzeliście się przed osobą Piłata, gdy on sądził wypuścić (ji).
2.WUJEK.1923Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków i Bóg Jakubów, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaprzaliście się przed Piłatem, gdyż jego zdanie było, aby był wypuszczon.
3.RAKOW.NTOn Bóg Abraamów, i Izaaków, i Jakóbów, on Bóg Ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, któregoście wy wydali, i zaprzeliście się go przed obliczem Piłatowym, gdy on osądził wypuścić go.
4.GDAŃSKA.1881Bóg Abrahama i Izaaka i Jakóba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaparliście się go przed twarzą Piłatową, który go sądził być godnym wypuszczenia.
5.GDAŃSKA.2017Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił Jezusa, swego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić.
6.JACZEWSKITo Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakóba, Bóg Ojców naszych daje wam tu poznać Syna swego Jezusa, któregoście wydali na śmierć, któregoście się zaparli przed Piłatem, gdy on chciał go uwolnić.
7.SZCZEPAŃSKIBóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakóba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście skazali, i wyparli się przed Piłatem, chociaż On osądził, że należy Go uwolnić.
8.DĄBR.WUL.1973Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego Jezusa, któregoście wy wydali i zaparli się przed Piłatem, choć ten sądził, że należy go uwolnić.
9.TYSIĄCL.WYD5Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.
10.BRYTYJKABóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność;
11.POZNAŃSKATo Bóg Abrahama i (Bóg) Izaaka, i (Bóg) Jakuba, i Bóg Ojców naszych uwielbił Sługę swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się wobec Piłata, gdy postanowił Go uwolnić.
12.WARSZ.PRASKATo Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych [w ten sposób] okazał chwałę słudze swemu Jezusowi. Tymczasem wyście Go wydali i wyparliście się Go nawet wtedy, kiedy Piłat postanowił Go uniewinnić.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg Abrahama, Izaaka i Jakóba; Bóg naszych przodków wysławił swojego Syna Jezusa. Wy go wydaliście oraz zaparliście się go przed obliczem Piłata, który go postanowił uniewinnić.
14.EIB.BIBLIA.2016Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba - Bóg naszych ojców, obdarzył chwałą swego Sługę, Jezusa, właśnie Tego, którego wy wydaliście i którego zaparliście się przed Piłatem. Piłat uznał, że należy Go uwolnić,
15.TOR.NOWE.PRZ.Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg naszych ojców, wprowadził do chwały Jezusa, swojego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się Go przed obliczem Piłata, który zasądził Jego uwolnienie.