« DzA 3:16 Dzieje Apostolskie 3:17 DzA 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz bracia, wiem żeście z niewiadomości udziałali, jako i przełożeni waszy.
2.WUJEK.1923A teraz, bracia! wiem, żeście z niewiadomości uczynili, jako i przełożeni wasi.
3.RAKOW.NTA teraz, bracia, wiem żeście z niewiadomości uczynili, jako i przełożeni waszy.
4.GDAŃSKA.1881Ale teraz, bracia! wiem, żeście to z niewiadomości uczynili, jako i książęta wasi.
5.GDAŃSKA.2017Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasi przełożeni.
6.JACZEWSKI"Otóż, bracia, wiem, że z niewiadomości to uczyniliście wy i starszyzna wasza.
7.SZCZEPAŃSKIA teraz, Bracia, wiemci ja, żeście z niewiadomości działali, jako i przełożeni wasi.
8.DĄBR.WUL.1973Ale teraz, bracia, wiem, żeście to z nieświadomości uczynili, jako i przełożeni wasi.
9.TYSIĄCL.WYD5Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi.
10.BRYTYJKAA teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni;
11.POZNAŃSKAAle teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, zarówno wy, jak i wasi przełożeni.
12.WARSZ.PRASKAWiem jednak już teraz, bracia, że działaliście w zaślepieniu, podobnie jak wasi przełożeni.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz też, bracia, wiem, że wy oraz wasi przywódcy dokonaliście tego podczas nieświadomości.
14.EIB.BIBLIA.2016Lecz teraz wiem, bracia, że zrobiliście to nieświadomi rzeczy. Wasi przełożeni podobnie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Ale teraz, bracia, wiem, że tak jak i wasi przywódcy uczyniliście to z niewiedzy,