« DzA 3:16 Dzieje Apostolskie 3:17 DzA 3:18 » 

1.BUDNY.1574A teraz bracia, wiem żeście z niewiadomości udziałali, jako i przełożeni waszy.
2.WUJEK.1923A teraz, bracia! wiem, żeście z niewiadomości uczynili, jako i przełożeni wasi.
3.RAKOW.NTA teraz, bracia, wiem żeście z niewiadomości uczynili, jako i przełożeni waszy.
4.GDAŃSKA.1881Ale teraz, bracia! wiem, żeście to z niewiadomości uczynili, jako i książęta wasi.
5.GDAŃSKA.2017Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasi przełożeni.
6.JACZEWSKI"Otóż, bracia, wiem, że z niewiadomości to uczyniliście wy i starszyzna wasza.
7.SZCZEPAŃSKIA teraz, Bracia, wiemci ja, żeście z niewiadomości działali, jako i przełożeni wasi.
8.DĄBR.WUL.1973Ale teraz, bracia, wiem, żeście to z nieświadomości uczynili, jako i przełożeni wasi.
9.TYSIĄCL.WYD5Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi.
10.BRYTYJKAA teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni;
11.POZNAŃSKAAle teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, zarówno wy, jak i wasi przełożeni.
12.WARSZ.PRASKAWiem jednak już teraz, bracia, że działaliście w zaślepieniu, podobnie jak wasi przełożeni.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz też, bracia, wiem, że wy oraz wasi przywódcy dokonaliście tego podczas nieświadomości.
14.EIB.BIBLIA.2016Lecz teraz wiem, bracia, że zrobiliście to nieświadomi rzeczy. Wasi przełożeni podobnie.