« DzA 3:1 Dzieje Apostolskie 3:2 DzA 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niektóry mąż chromy, z żywota matki swej będąc, noszon bywał, którego sadzano co dzień u drzwi świątnice które zwano, krasne, prosić jałmużny u wchodzących do świątnice.
2.WUJEK.1923A niektóry mąż, który był chromy z żywota matki swéj, był noszon, którego na każdy dzień kładziono u drzwi kościelnych, które zowią ozdobne, aby prosił jałmużny u tych, którzy do kościoła wchodzili.
3.RAKOW.NTA niektóry mąż, chromy z żywota matki swej będąc, był noszon; którego kładziono co dzień u drzwi kościelnych, nazwanych Nadobnymi, aby prosił jałmużny od onych, którzy wchodzili do Kościoła.
4.GDAŃSKA.1881A mąż niektóry będąc chromy, zaraz z żywota matki swojej był noszony, którego na każdy dzień sadzano u drzwi kościelnych, które zwano piękne, aby prosił jałmużny od tych, którzy wchodzili do kościoła.
5.GDAŃSKA.2017A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni, zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę.
6.JACZEWSKIi przechodzili obok człowieka chromego od urodzenia, którego codziennie zanoszono i sadzano przed Ozdobną bramą kościoła, aby wchodzących tam prosił o jałmużnę.
7.SZCZEPAŃSKIA w tem wnoszono pewnego człowieka, chromego od urodzenia; jego to co dzień kładziono przy bramie świątyni, zwanej Ozdobną, by prosił o jałmużnę wchodzących do świątyni.
8.DĄBR.WUL.1973I wnoszono pewnego człowieka chromego od urodzenia: umieszczano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej „Piękną”, aby prosił o jałmużnę wchodzących do świątyni.
9.TYSIĄCL.WYD5wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę.
10.BRYTYJKAI niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę;
11.POZNAŃSKACodziennie przed bramę świątyni zwaną Piękną przynoszono mężczyznę bezwładnego od urodzenia, aby prosił wchodzących o jałmużnę.
12.WARSZ.PRASKAwnoszono tam właśnie człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Kładziono go co dzień przy bramie świątynnej, zwanej Piękną, aby przychodzących do świątyni prosił o jałmużnę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I został wniesiony pewien mąż chromy od łona swojej matki, którego codziennie umieszczano przy bramie Świątyni, zwanej Piękną, aby od tych, co wchodzili do Świątyni prosił o jałmużnę.
14.EIB.BIBLIA.2016W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni, zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie.
15.TOR.NOWE.PRZ.I był właśnie niesiony pewien mąż, chromy już w łonie swojej matki, a którego kładziono każdego dnia przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił o dar miłosierdzia tych, którzy wchodzili do świątyni.