« DzA 3:20 Dzieje Apostolskie 3:21 DzA 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który jednak musi niebo przyjąć do czasów naprawienia wszego które opowiedał Bóg przez usta świętych swych od wieku proroków.
2.WUJEK.1923Którego potrzeba, aby niebo przyjęło aż do czasów naprawienia wszech rzeczy, które opowiedział Bóg przez usta swych świętych od wieku proroków.
3.RAKOW.NTKtóregoć potrzeba aby niebo przyjęło aż do czasów naprawienia wszytkich rzeczy, które opowiedział Bóg przez usta wszytkich świętych swoich Proroków, od wieku.
4.GDAŃSKA.1881Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków.
5.GDAŃSKA.2017Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków.
6.JACZEWSKIktóry teraz wstąpił do nieba i tam pozostanie aż do czasu spełnienia się wszystkiego, co mówił Bóg przez usta swych świętych proroków.
7.SZCZEPAŃSKIktóremu też należy się posiadanie nieba aż do czasów odnowienia wszechrzeczy, o czem Bóg mówił przez usta świętych i starodawnych proroków swoich.
8.DĄBR.WUL.1973którego niebo przyjąć musi aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, co przepowiedział Bóg od dawna przez usta świętych Proroków swoich.
9.TYSIĄCL.WYD5którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
10.BRYTYJKAktórego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.
11.POZNAŃSKANiebo zatrzyma Go aż do czasu powszechnego odnowienia, o którym od dawna mówił Bóg przez świętych proroków.
12.WARSZ.PRASKAktóry musi jednak pozostać jeszcze w niebie aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co zresztą zapowiedział już Bóg przez swoich świętych proroków.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którego trzeba radośnie przyjąć Niebu, aż do czasu przywrócenia wszystkich spraw, o których powiedział Bóg za obecnego życia, przez usta wszystkich swoich świętych proroków.
14.EIB.BIBLIA.2016Musi On pozostać w niebie do czasu odnowy wszystkiego. Bóg mówił o tym od wieków przez usta swoich świętych proroków.
15.TOR.NOWE.PRZ.Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o których powiedział Bóg od wieku przez usta wszystkich swoich świętych proroków.