« DzA 3:24 Dzieje Apostolskie 3:25 DzA 3:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy jesteście synowie proroków, i umowy którą mówił Bóg ku ojcom naszym, mówiąc ku Abrahamowi, a w nasieniu twojem błogosławione będą wszytki narody ziemie.
2.WUJEK.1923Wyście są syny prorockimi, i Testamentu, który postanowił Bóg z ojcy naszymi, mówiąc do Abrahama: I w nasieniu twojem błogosławione będą wszystkie narody ziemie.
3.RAKOW.NTWyście są syny onych Proroków, i onego Przymierza, które postanowił Bóg z Ojcy naszymi, mówiąc do Abraama: I w nasieniu twoim błogosławione będą wszytkie powinowactwa ziemie.
4.GDAŃSKA.1881Wy jesteście synami prorockimi i przymierza, które postanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc do Abrahama: A w nasieniu twojem błogosławione będą wszystkie narody ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
6.JACZEWSKIWy jesteście uczniami proroków i spadkobiercami przymierza, które Bóg zawarł z ojcy naszymi, gdy rzekł do Abrahama: Przez Potomka twego błogosławieństwo zstąpi na cały ród ludzki.
7.SZCZEPAŃSKIWyście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: »I błogosławione będą w potomstwie twojem wszystkie narody ziemi«.
8.DĄBR.WUL.1973Wyście synami Proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami naszymi mówiąc do Abrahama: I błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi.
9.TYSIĄCL.WYD5Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi.
10.BRYTYJKAWy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: A w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi.
11.POZNAŃSKAA wy przecież jesteście synami proroków i Przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy mówił do Abrahama: »Przez twoje potomstwo wszyscy ludzie na ziemi zyskają błogosławieństwo«.
12.WARSZ.PRASKAOtóż wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy powiedział do Abrahama: W twoim potomstwie błogosławieństwo spłynie na wszystkie narody ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy jesteście synami proroków i Przymierza, jakie ustalił sobie Bóg w stosunku do waszych ojców, mówiąc do Abrahama: W twoim nasieniu zostaną uwielbione w Panu wszystkie narody ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył On Abrahamowi: W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie rody ziemi.
15.TOR.NOWE.PRZ.Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: A twoim potomkiem zostaną ubłogosławione wszystkie rody ziemi.