« DzA 3:6 Dzieje Apostolskie 3:7 DzA 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ująwszy go za prawą rękę, wzwiodł (ji.) I natychmiast zmocniły się stopy i kostki jego.
2.WUJEK.1923A ująwszy prawą rękę jego, podniósł go, i wnet były utwierdzone golenie jego i stopy.
3.RAKOW.NTA ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; a natychmiast były utwierdzone jego stopy, i kostki.
4.GDAŃSKA.1881A ująwszy go za prawą rękę jego, podniósł go, a zarazem utwierdzone były nogi jego i kostki.
5.GDAŃSKA.2017A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. I natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki.
6.JACZEWSKIA ująwszy prawą rękę jego, podniósł go. I natychmiast stały się mocnemi golenie jego i stopy,
7.SZCZEPAŃSKII ująwszy jego prawicę, podniósł go. A natychmiast jego nogi i kostki nabrały mocy,
8.DĄBR.WUL.1973I ująwszy go za prawą rękę podniósł go, a natychmiast umocniły się nogi jego i stopy.
9.TYSIĄCL.WYD5I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach.
10.BRYTYJKAI ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki,
11.POZNAŃSKAWziął go za rękę i podniósł, natychmiast nogi jego nabrały takiej siły,
12.WARSZ.PRASKAPotem ujął go za prawą rękę i podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i w stopach.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem ujął go od prawej ręki oraz wzniósł; a natychmiast zostały utwierdzone jego nogi i kostki.
14.EIB.BIBLIA.2016Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach.
15.TOR.NOWE.PRZ.I chwycił go prawą ręką, i podniósł, a natychmiast zostały wzmocnione jego stopy i kostki.