« Efe 5:20 List do Efezjan 5:21 Efe 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poddani jeden drugiemu wbojaźni Bożej.
2.WUJEK.1923Będąc poddanymi jedni drugim w bojaźni Chrystusowéj.
3.RAKOW.NTBądźcie poddanymi jedni drugim, w bojaźni Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Będąc poddani jedni drugim w bojaźni Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga.
6.JACZEWSKIBojąc się Chrystusa, nawzajem ulegajcie sobie.
7.SYMONPoddawajcie się jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
8.DĄBR.WUL.1973Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
9.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej.
10.BRYTYJKAulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
11.POZNAŃSKABądźcie podlegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej.
12.WARSZ.PRASKABądźcie także poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W bojaźni Boga bądźcie posłuszni jedni drugim.
14.EIB.BIBLIA.2016Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa.
15.TOR.NOWE.PRZ.Ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej.