« Psal 91:1 Księga Psalmów 91:2 Psal 91:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(90:2) Rzecze Gospodnu: Przyjemca moj jeś ty i utoka moja, Bog moj, pwać będę weń.
2.PS.PUŁAWSKI(90:2) Rzecze Bogu: Przyjemca moj jeś ty i utoka moja, Bog moj, pwać będę weń.
3.WUJEK.1923Rzecze Panu: Obrońca mój, i ucieczka moja jesteś ty, Bóg mój; w nim będę miał nadzieję.
4.GDAŃSKA.1881Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę.
5.GDAŃSKA.2017Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał.
6.GÖTZE.1937Mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam!
7.CYLKOWWzywam Boga, obronę moję i twierdzę moję, Pana mojego któremu ufam.
8.KRUSZYŃSKIRzeknę Panu: "Nadzieja moja i utwierdzenie moje; Bóg mój, w Nim zaufam"!
9.ASZKENAZY Rzeknę o Jehowie: ucieczka moja i ma twierdza warowna, Bóg mój, w Nim pokładam mą ufność.
10.SZERUDAmoże wyznać Panu: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
11.TYSIĄCL.WYD1(90:2) Powiedz do Pana: «Ucieczko moja i twierdzo moja, mój Boże, któremu ufam».
12.TYSIĄCL.WYD5mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam.
13.BRYTYJKATen mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
14.POZNAŃSKAmoże rzec do Jahwe: "Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu zaufałem!"
15.WARSZ.PRASKAten może mówić do Pana: Tyś ucieczką i twierdzą moją, i Bogiem, któremu zaufałem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wzywasz WIEKUISTEGO: Moja obrono i moja twierdzo; Boże mój, któremu ufam.
17.EIB.BIBLIA.2016Zwraca się do PANA: Moje schronienie i moja twierdzo! Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.