« Psal 64:10 Księga Psalmów 65:1 Psal 65:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:1) Ciebie słusza chwała, Boże, w Syjon i tobie wrocona będzie obietnica w Jeruzalem.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow. (64:1) Tobie słusza chwała, Boże, na Syjon i tobie wrocona będzie obietnica w Jeruzalem.
3.WUJEK.1923(65:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. Pieśń Jeremiasza i Ezechiela, ludu przeprowadzenia, kiedy poczęli iść w drogę. (65:2) Tobie przystoi pieśń, Boże, w Syonie: i tobie oddadzą ślub w Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm i pieśń Dawidowa. (65:2) Tobie przynależy, o Boże! chwała na Syonie, a tobie ślub ma być oddany.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm i pieśń Dawida. Tobie, Boże, należy się chwała na Syjonie i tobie złożone śluby należy wypełnić.
6.PS.BYCZ.1854(65:1) Naczelnikowi-muzyki, Psalm Dawida, Spiéw, dany do grania. (65:2) Na-Ciebie, ufność-spokojna, chwała, o-Boże! czeka, w-Syonie; i-Tobie, tamże, będzie-uiszczonym, ślub.
7.GÖTZE.1937(65:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm. Pieśń Dawida. (65:2) Tobie, Boże, należy się chwała w Syjonie i Tobie oddaje się śluby.
8.CYLKOW(65:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, śpiew. (65:2) Ciebie oczekuje chwała Panie, na Cyonie, i Tobie spełnia się ślub.
9.KRUSZYŃSKI(65:1) Przełożonemu chóru. Psalm pieśń Dawida. (65:2) Tobie należy się w skupieniu chwała, Boże na Sjonie! Tobie ślub niechaj będzie oddany!
10.ASZKENAZY(65:1) Dyrygentowi. - Pieśń Dawida do śpiewu. (65:2) Tobie milczenie - chwała, Boże w Syonie, i Tobie spłaconym będzie ślub.
11.SZERUDA(65:1) Przewodnikowi chóru; psalm Dawida, pieśń. (65:2) Ciebie, Boże, należy chwalić na Syjonie i Tobie ślub spełnić.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. Pieśń. (64:2) Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie. Tobie ślubu dopełnić,
13.TYSIĄCL.WYD5(65:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. Pieśń. (65:2) Ciebie należy wielbić, Boże, na Syjonie. Tobie ślubów dopełniać,
14.BRYTYJKA(65:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń. (65:2) Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.
15.POZNAŃSKA(65:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida; pieśń. (65:2) Tobie, Boże, należą się pieśni chwały na Syjonie i przed Tobą należy wypełnić złożone Ci ślubowanie.
16.WARSZ.PRASKA(65:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. Pieśń. (65:2) Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, złożone Ci przyrzeczenia należy wypełniać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, śpiew. (65:2) Twoja jest, Boże, chwała, co oczekuje na Cyonie oraz Tobie spełnia się ślub.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. Pieśń. (65:2) Tobie słusznie należy się pieśń chwały, Boże na Syjonie, I Tobie słusznie warto spełniać śluby.
19.TOR.PRZ.2023Dla przewodnika chóru. Psalm Dawida. Pieśń. (65:1) Dla Ciebie ciche oczekiwanie jest hymnem chwały, Boże na Syjonie i Tobie trzeba spełnić śluby.