« Psal 65:9 Księga Psalmów 65:10 Psal 65:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:11) Strumienie jego upoj, rozmnoż płod jego, w kapaniu jego wiesielić sie będzie rodząc.
2.PS.PUŁAWSKI(64:11) Strumienie jego upoj, rozmnoży płod jego, w kapaniu jego wiesielić sie będzie twarz rodząca.
3.WUJEK.1923(65:11) Brózdy jéj napój, rozmnóż jéj urodzaje: z kropel jéj rozweseli się rodząca.
4.GDAŃSKA.1881(65:11) Zagony jej napawasz, bruzdy jej zniżasz, dżdżami ją odmiękczasz, a urodzajom jej błogosławisz.
5.GDAŃSKA.2017Nawadniasz jej zagony, wyrównujesz jej bruzdy, zmiękczasz ją deszczami i błogosławisz jej urodzaje.
6.PS.BYCZ.1854(65:11) Zagony-jéj skropiwszy, ułożywszy skiby-jéj; Ty, deszczem-drobnym, zwilżasz-ją, i, zarodek-jéj, błogosławisz.
7.GÖTZE.1937(65:11) Poisz jej brózdy, wyrównujesz jej grudy, przez ulewne deszcze rozmiękczasz ją, a roślinność jej błogosławisz.
8.CYLKOW(65:11) Zagony jéj skropiłeś, obniżyłeś bruzdy jéj; ulewami spulchniłeś ją, plon jéj pobłogosławiłeś.
9.KRUSZYŃSKI(65:11) Zagon jej napawasz, bruzdy jej wyrównujesz, wielkim deszczem rozmiękczasz ją, nasieniu jej błogosławisz.
10.ASZKENAZY(65:11) Napój jej bruzdy, pochyl jej skiby, - Ty dżdżystemi opadami ją zmiększysz, pobłogosławisz jej kiełkującemu pędowi.
11.SZERUDA(65:11) Napawasz jej bruzdy, równasz jej skiby, spulchniasz ją deszczem, błogosławisz jej plonom.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:11) bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby, deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom.
13.TYSIĄCL.WYD5(65:11) bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby, deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom.
14.BRYTYJKA(65:11) Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom.
15.POZNAŃSKA(65:11) Zraszasz jej bruzdy, wyrównujesz skiby, spulchniasz ją deszczami i błogosławisz wschodzącym zasiewom.
16.WARSZ.PRASKA(65:11) Bruzdy zwilżyłeś wodą, wyrównałeś skiby, całą ziemię zmiękczyłeś deszczem i błogosławiłeś wszystkiemu, by rosło.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:11) Skropiłeś jej zagony, obniżyłeś jej bruzdy, spulchniłeś ją ulewami, pobłogosławiłeś jej plon.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:11) Nawadniasz zagony ziemi, wyrównujesz jej skiby, Zmiękczasz ją deszczami i błogosławisz młodym pędom.
19.TOR.PRZ.2023Nawadniasz jej zagony, wyrównujesz jej skiby, zmiękczasz ją deszczami i błogosławisz jej pędom.