« Psal 65:10 Księga Psalmów 65:11 Psal 65:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:12) Błogosławić będziesz koronie lata miłości twojej a pola twoja napełniona będą żyźni.
2.PS.PUŁAWSKI(64:12) Błogosławić ❬będziesz❭ koronie lata miłości twojej a pola twoja napełniona będą żyźni.
3.WUJEK.1923(65:12) Błogosławić będziesz okręgowi roku z dobrotliwości twojéj: a pola twoje będą pełne obfitości.
4.GDAŃSKA.1881(65:12) Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością.
5.GDAŃSKA.2017Wieńczysz rok swoją dobrocią, a twoje ścieżki ociekają tłuszczem.
6.PS.BYCZ.1854(65:12) Ty-uwieńczasz rok dobrodziejstwem-Twojém, a,-ślady-Twe, sączą tłustością;
7.GÖTZE.1937(65:12) Koronujesz rok dobrocią Swoją, a ślady Twe ociekają tłustością.
8.CYLKOW(65:12) Uwieńczyłeś rok dobrocią Twoją; drogi Twoje kapią obfitością.
9.KRUSZYŃSKI(65:12) Wieńczysz rok dobrocią swą, a ścieżki swe skrapiasz tłustością.
10.ASZKENAZY(65:12) Uwieńczyłeś rok łaskawości Twej a kręgi Twoje opływać będą tłustością.
11.SZERUDA(65:12) Wieńczysz rok dobrocią swą, a ślady dróg Twoich opływają tłustością.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:12) Rok uwieńczyłeś swą łaską i ślady Twoje opływają tłustością.
13.TYSIĄCL.WYD5(65:12) Rok uwieńczyłeś swymi dobrami i Twoje ślady opływają tłustością.
14.BRYTYJKA(65:12) Wieńczysz rok dobrocią swą, A drogi twoje ociekają tłustością,
15.POZNAŃSKA(65:12) Wieńczysz rok darami swej dobroci, ścieżki Twoje znaczone są urodzajem.
16.WARSZ.PRASKA(65:12) Cały rok pełen jest dóbr Twoich, obfitość wszystkiego idzie Twoim śladem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:12) Rok uwieńczyłeś Twą dobrocią, a Twe drogi kapią obfitością.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:12) Wieńczysz rok swoją dobrocią, A Twoje ścieżki spływają obfitością,
19.TOR.PRZ.2023Wieńczysz rok swoją dobrocią, a Twoje ścieżki ociekają tłustością.