« Psal 65:11 Księga Psalmów 65:12 Psal 65:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:13) Roztyją krasy puszczej a wiesielim gory opaszą sie.
2.PS.PUŁAWSKI(64:13) Roztyją krasy puszczej i wiesielem gory opaszą sie.
3.WUJEK.1923(65:13) Stłuścieją ozdoby pustynie, a radością pagórki przepaszą się.
4.GDAŃSKA.1881(65:13) Skrapiasz pastwiska na pustyniach; tak, że i pagórki radością przepasane bywają.
5.GDAŃSKA.2017Skrapiasz pustynne pastwiska, a pagórki przepasują się radością.
6.PS.BYCZ.1854(65:13) One-spływają na pastwiska pustyń; a,-radością, pagórki opasane-są.
7.GÖTZE.1937(65:13) Ociekają błonia stepu, a pagórki opasują się radością.
8.CYLKOW(65:13) Wybujały pastwiska puszczy, a roskoszą wzgórza się opasują.
9.KRUSZYŃSKI(65:13) Skrapiasz pastwiska na puszczy, a wzgórza przepasane są radością.
10.ASZKENAZY(65:13) Przelewać się będą oazy pustyni a weselną radością opaszą się wzgórza.
11.SZERUDA(65:13) Stepowe pastwiska bujnie zielenią się, a pagórki przepasały się weselem.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:13) Pełne rosy są stepowe pastwiska, a wzgórza przepasują się weselem.
13.TYSIĄCL.WYD5(65:13) Stepowe pastwiska są pełne rosy, a wzgórza przepasują się weselem.
14.BRYTYJKA(65:13) Stepowe pastwiska obficie są zroszone, A pagórki przepasują się weselem.
15.POZNAŃSKA(65:13) Opływają [bogactwem] pastwiska stepu, wzgórza opasują się weselem.
16.WARSZ.PRASKA(65:13) Stepowe pastwiska ociekają tłuszczem, a wzgórza dokoła rozbrzmiewaja radością.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:13) Wybujały pastwiska puszczy, zaś wzgórza opasują się rozkoszą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:13) Nie brak wody na pustynnych pastwiskach, Radością przepasują się wzgórza,
19.TOR.PRZ.2023Skrapiasz pustynne pastwiska, a pagórki przepasują się radością.