« Psal 65:12 Księga Psalmów 65:13 Psal 66:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:14) Obleczeni są baranowie owiec i padołowie będą opłwici żyta, wołać będą i zaprawdę pienie mowić będą.
2.PS.PUŁAWSKI(64:14) Odziali sie baranowie owiec i padoli będą opłwici żyta, wołać będą, bo i chwalić będą.
3.WUJEK.1923(65:14) Przyodziani są barani owiec: a doliny będą obfitować zbożem: będą wykrzykać i pieśń śpiewać.
4.GDAŃSKA.1881(65:14) Przyodziewają się pola stadami owiec, a doliny okrywają się zbożem; tak, że wykrzykają i śpiewają.
5.GDAŃSKA.2017Łąki przyodziewają się stadami, a doliny okrywają się zbożem; wykrzykują radośnie i śpiewają.
6.PS.BYCZ.1854(65:14) Przyodziane pastewniki trzódami; a,-doliny, pokryte zbożem, dźwięczą, nawet śpiéwają.
7.GÖTZE.1937(65:14) Pastwiska przyodziewają się stadami, a doliny pokrywają, się zbożem; okrzykują i śpiewają.
8.CYLKOW(65:14) Pokrywają się błonia owcami, a doliny zasuły się zbożem; okrzykują i śpiewają.
9.KRUSZYŃSKI(65:14) Przyodziały się pola stadem owiec, a doliny okrywają się zbożem, przeto będą się radować i śpiewać.
10.ASZKENAZY(65:14) Łąki ubrane są w trzody a doliny przyodzieją się w zboża, gromadnie szumieć będą i śpiewać...
11.SZERUDA(65:14) Błonie przyodziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem; wykrzykują na wyścigi i śpiewają.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:14) Niwy się stroją trzodami, zbożem okrywają doliny: okrzyki radości i pieśni.
13.TYSIĄCL.WYD5(65:14) Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają.
14.BRYTYJKA(65:14) Łąki przyodziewają się w stada owiec, A doliny okrywają się zbożem; Wykrzykują radośnie i śpiewają.
15.POZNAŃSKA(65:14) Łąki strojne są w stada owiec, doliny przyodziały się zbożem. [Wszystko] raduje się i śpiewa.
16.WARSZ.PRASKA(65:14) Łąki przystroiły się w stada owiec, doliny pokryły się zbożem, wszystko cieszy się i śpiewa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:14) Błonie pokrywają się owcami, a doliny zasnuły się zbożem; wykrzykują oraz śpiewają.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:14) Łąki zdobią się stadami owiec, Doliny przywdziewają wstęgi zbóż - I śmieją się szeroko! Tak, na głos śpiewają!
19.TOR.PRZ.2023Łąki przyodziewają się stadami, a doliny okrywają się zbożem; wykrzykują radośnie, tak na głos śpiewają.