« Psal 65:2 Księga Psalmów 65:3 Psal 65:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:3) Słowa złych przemogła sie nad nami i nie-w-miłościach naszych ty smiłujesz sie.
2.PS.PUŁAWSKI(64:3) Słowa złosny❬ch❭ przemogły na nas i nad grzechy naszymi ty sie smiłujesz.
3.WUJEK.1923(65:4) Słowa niezbożników wzięły górę nad nami: a nieprawościom naszym ty będziesz miłościw.
4.GDAŃSKA.1881(65:4) Wielkie nieprawości, które wzięły górę nad nami, i przestępstwa nasze ty oczyszczasz.
5.GDAŃSKA.2017Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami; ty oczyszczasz nasze występki.
6.PS.BYCZ.1854(65:4) Rzeczy nieprawe, przemogły nade-mną; aleć, wykroczenia-nasze, Ty zgładzisz-je.
7.GÖTZE.1937(65:4) Nieprawości przemogły mię; występki nasze, Ty je przebaczysz.
8.CYLKOW(65:4) Sprawy grzeszne owładnęły mną, występki nasze, Ty odpuściłeś je.
9.KRUSZYŃSKI(65:4) Słowa grzeszne wzięły górę nad nami, przestępstwa nasze Ty oczyścisz.
10.ASZKENAZY(65:4) Sprawy grzeszne, co możniejsze nademnie, przestępstwa nosze, Ty je odpuścisz,
11.SZERUDA(65:4) Gdy występki nasze wzięły górę nad nami, Ty je przebaczasz.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:4) z powodu swych nieprawości. Przygniatają nas nasze przewiny: Ty je odpuszczasz.
13.TYSIĄCL.WYD5(65:4) wyznając nieprawości. Przygniatają nas nasze przewiny, Ty je odpuszczasz.
14.BRYTYJKA(65:4) Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą namWystępki nasze. Ty je przebaczasz.
15.POZNAŃSKA(65:4) z powodu swoich przewinień. Gdy grzechy nasze obciążają nas, Ty nam je odpuszczasz.
16.WARSZ.PRASKA(65:4) pod ciężarem swych własnych przewinień. Wielkie są nasze winy, ale nam je odpuszczasz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:4) Owładnęły mną grzeszne sprawy, nasze występki, a Ty je odpuściłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:4) Gdy spisy przewinień urosną przede mną, Ty za nasze nieprawości dokonujesz przebłagania.
19.TOR.PRZ.2023Spisy naszych nieprawości górują nad nami; Ty jednak przebaczasz nasze występki.