« Psal 65:3 Księga Psalmów 65:4 Psal 65:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:4) Błogosławiony, jegoż jeś wybrał i przyjął, przebywać będzie w trzemiech twojich. (64:5a) Napełnieni będziem w dobrych domu twego; święty jest kościoł twoj,
2.PS.PUŁAWSKI(64:4) Błogosławiony, jegoż jeś wybrał i przyjął, przebywać będzie w trzemiech twoich. (64:5a) Napełnieni będziem w dobrach domu twego; święty jest kościoł twoj,
3.WUJEK.1923(65:5) Błogosławiony, któregoś obrał i przyjął: będzie mieszkał w sieniach twoich: będziem napełnieni dobrami domu twego: święty jest kościół twój.
4.GDAŃSKA.1881(65:5) Błogosławiony, kogo ty obierasz a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach twoich; będziemy nasyceni dobrami domu twego, w świątnicy kościoła twego.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony, kogo ty wybierasz i przyjmujesz, aby mieszkał w twoich przedsionkach; będziemy nasyceni dobrami twego domu, twej świętej świątyni.
6.PS.BYCZ.1854(65:5) Szczęśliwy, kogobyś wybrał, i-dozwolił-przystępu do Ciebie, by zamieszkiwał przysionki-Twoje; on-nasycon-będzie dobrocią domu-Twego, świętością świątyni-Twojéj.
7.GÖTZE.1937(65:5) Szczęsny ten, którego wybrałeś i komu zbliżyć się do Siebie dozwalasz, aby mieszkał w przedsionkach Twoich, abyśmy nasyceni byli dobrem domu Twego, świątyni Twojej świętej.
8.CYLKOW(65:5) Szczęsny, kogo wybierasz i zbliżasz, kto zamieszka w przedsieniach Twoich. My nasycim się dobrem domu Twojego, świętego przybytku Twojego.
9.KRUSZYŃSKI(65:5) Błogosławiony, którego Ty obierasz i zbliżasz się: będzie mieszkał w ziemiach Twoich, nasyciwszy się dobrocią domu Twego - świętego kościoła Twego.
10.ASZKENAZY(65:5) Błogosławion, kogo Ty wybierzesz i przybliżysz, zamieszka w sieniach Twych, nasycon będzie bogactwem domu Twego - święty Twojego pałacu.
11.SZERUDA(65:5) Szczęsny, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich! Nasycimy się dobrami domu Twego, Twego świętego przybytku.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:5) Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz: mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra domu Twego, świętość Twojego przybytku.
13.TYSIĄCL.WYD5(65:5) Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku!
14.BRYTYJKA(65:5) Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego.
15.POZNAŃSKA(65:5) Szczęśliwy, kogo wybrałeś i kogo przyzywasz [ku sobie], by mógł przebywać na Twoich dziedzińcach. Obyśmy mogli nasycić się dobrami Domu Twego, Twego świętego Przybytku.
16.WARSZ.PRASKA(65:5) Szczęśliwy człowiek, którego przygarniasz i masz koło siebie, i pozwalasz mu mieszkać w przedsionkach Twoich. Pragniemy się sycić dobrami Twego domu i świętością Twojego przybytku.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:5) Szczęśliwy ten, kogo wybierasz i zbliżasz; kto zamieszka w Twoich przedsionkach. Nasycimy się dobrem Twego domu, Twojego świętego Przybytku.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:5) O, jak szczęśliwy jest ten, którego wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał na Twoich dziedzińcach. Sycimy się bowiem dobrami Twego domu, Twojego świętego przybytku.
19.TOR.PRZ.2023Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i przyprowadzasz blisko do siebie, aby mieszkał w Twoich dziedzińcach; będziemy nasyceni dobrem Twojego domu, Twojej świętej świątyni.